Program KOSS
organizowany jest przez:

Scenariusze lekcji KOSS

Zajęcia prowadzone według programu KOSS nie przypominają często typowej lekcji. Panuje na nich bowiem nieustanny gwar i ruch. Bez wątpienia są atrakcyjne dla uczniów i uczennic, ale czasem trochę ryzykowne dla nauczycieli. W ich przygotowaniu pomogą Wam scenariusze lekcji KOSS. Prezentujemy je w dziale pod tą samą nazwą. Pragniemy, by wszystkie stały się źródłem wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji. Scenariusze opracowano w formacie PDF  więcej...

Przewodnik obywatelski

Podręczniki Wydawnictwa CEO są w tysiącach polskich szkół ponadpodstawowych, a wśród nich jest „Przewodnik obywatelski”. Nowoczesny podręcznik do WOS-u w dwóch tomach, autorstwa wybitnych znawców tej problematyki. Obejmuje całość podstawowej wiedzy z zakresu nauk społecznych, politologicznych i prawnych. Przystępny język, duży zasób wiedzy praktycznej, ćwiczenia i teksty źródłowe pomagające w zrozumieniu treści, liczne odniesienia do rzeczywistości, słowniczek i kalendarium na końcu każdego tomu  więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.