Program KOSS
organizowany jest przez:

SZTUKA ŻYCIA W SPOŁECZNOŚCI

Czy w życiu społecznym potrzebne są normy i zasady? W jaki sposób regulują one zachowania jednostek i grup? Co się stanie, kiedy pojawi się kryzys? Z jakimi reakcjami członków grup możemy się wówczas spotkać? Oto główne pytania, na które uczniowie poszukają odpowiedzi na lekcji WOS-u w liceum. Zamieszczamy scenariusz lekcji  więcej...

Czy demokracja może być skuteczna?

Nikt nie zaprzeczy, że demokracja potrzebuje zaangażowanych obywateli. Wypadało by dzisiaj dodać – w mądry sposób. „Nie chcemy przecież demokracji obywateli, – jak pisał Marcin Król, polski filozof i historyk – którzy zostali sformatowani przez rozmaite tabloidalne przekazy, mają zdanie na każdy temat, zdanie bez sensu, ładu i składu”. Polecamy ćwiczenie w KOSS online  więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.