Program KOSS
organizowany jest przez:

Przewodnik obywatelski

Przewodnik obywatelski to znakomity podręcznik do nauczania wiedzy o społeczeństwie. Obowiązkowa lektura dla uczniów i uczennic liceum i technikum. Interesujące teksty źródłowe, zdjęcia, tabele, schematy, wykresy oraz ćwiczenia na końcu rozdziałów ożywiają wykład i pomagają w opanowaniu materiału. Warto posłuchać, co o podręczniku mówią sami autorzy  więcej...

Szczególnie polecamy

Życie społeczne rządzi się pewnymi regułami i normami. Komu są potrzebne normy takie, jak np. zaufanie, wzajemność, odpowiedzialność czy solidarność? W jaki sposób regulują one zachowania jednostek i grup? Co się stanie, kiedy w życiu społecznym pojawi się kryzys? Oto główne pytania, na które uczniowie poszukają na lekcji odpowiedzi. Polecamy scenariusz lekcji „Sztuka życia w społeczności” opracowany do nowego podręcznika  więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.