Program KOSS
organizowany jest przez:

Po co nam gmina?

Wspólnotę samorządową tworzą wszyscy mieszkańcy gminy. Łączy ich nie tylko miejsce zamieszkania, chodzą do tych samych szkół, kupują w tych samych sklepach, korzystają z tych samych przychodni lekarskich. Wiele decyzji w gminie zależy od jej mieszkańców i wybranych przez nich władz. Także od młodych ludzi, bo i oni są członkami tej wspólnoty! Warto z młodzieżą zastanowić się, po co nam gmina. Pomoże w tym plakat dydaktyczny  więcej... 

Wiedzieć, umieć, chcieć

Być obywatelem czy obywatelką to coś więcej, niż być rozumnym obserwatorem. Chodzi o to, aby chcieć i umieć działać. Aby to czynić, oprócz wiedzy potrzeba także wielu obywatelskich umiejętności, np. rozwiązywania problemów. Zastanówcie się, co zrobilibyście w opisanych poniżej sytuacjach. Podzielcie się w pary i opiszcie dokładnie, jakbyście im przeciwdziałali. Polecamy ćwiczenie w KOSS online „Co robić?”  więcej... 

 

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.