Program KOSS
organizowany jest przez:

Samorząd terytorialny

Wspólnotę samorządową tworzą wszyscy mieszkańcy gminy. Łączy ich nie tylko miejsce zamieszkania, chodzą do tych samych szkół, kupują w tych samych sklepach, korzystają z tych samych przychodni lekarskich. Wiele decyzji w gminie zależy od jej mieszkańców i wybranych przez nich władz. Także od młodych ludzi, bo i oni są członkami tej wspólnoty! Warto z młodzieżą zastanowić się, po co nam gmina. Pomoże w tym plakat dydaktyczny „Obywatele a samorząd terytorialny”  więcej...

Praca z podręcznikiem

Jest wiele sposobów wykorzystania podręcznika w czasie lekcji. Wszystko zależy od nas. W inny sposób organizujemy pracę, gdy podręcznik jest podstawowym źródłem informacji. A inaczej, kiedy  wdrażamy uczniów do umiejętności integrowania informacji podręcznikowych z innymi źródłami wiedzy. Możemy też zaproponować uczniom, by przeczytali tekst z podręcznika i porównali zawarte tam dane z wiedzą zdobytą za pośrednictwem internetu lub innych środków przekazu. Niech inspiracją do tworzenia ćwiczeń będzie nasz podręcznik, „Przewodnik obywatelski” więcej... 

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.