Program KOSS
organizowany jest przez:

A A A

Nowy podręcznik KOSS

Ucieszy Was na pewno wiadomość, że podręcznik KOSS do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej otrzymał numer dopuszczenia do użytku szkolnego: 929/2018 więcej... 

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Prawa do materiałów na stronie, o ile nie stwierdzono inaczej, posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 PL. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.