Program KOSS
organizowany jest przez:

Zaczęło się w Polsce

To, co nastąpiło 4 czerwca 1989, zachodnia prasa nazwała politycznym trzęsieniem ziemi w bloku wschodnim” – uważa prof. Andrzej Waśkiewicz. Częściowo wolne wybory parlamentarne zakończyły się zwycięstwem kandydatów „Solidarności”, a 12 września na czele rządu stanął Tadeusz Mazowiecki, jeden z czołowych działaczy opozycji demokratycznej. Wydarzenia w Polsce zapoczątkowały zmiany w Europie  więcej...

Co może obywatel?

Demokracja uprawnia obywateli nie tylko do wrzucenia kartki wyborczej raz na cztery lata, ale też do wtrącania się i nieustannego pilnowania demokracji – pisze Marcin Król w „Jaka demokracja?”. Równie ważne jest wyrażanie swoich poglądów, zwracanie uwagi władz na istotne problemy, wyrażanie sprzeciwu wobec błędnych i niesprawiedliwych decyzji, jak również podejmowanie różnych inicjatyw. W demokracji bardzo ważna jest aktywność obywatelek i obywateli. Polecamy krzyżówkę z KOSS-em  więcej... 

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.