Program KOSS
organizowany jest przez:

Przeszłość to dziś...

„Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej” –  napisał Cyprian Kamil Norwid. W tych kilku słowach zawarta jest głęboka myśl. Zapraszamy Was na stronę internetową naszego nowego programu „Uczę historii i teraźniejszości”. Znajdziecie tam zestaw scenariuszy lekcji i innych materiałów, które pomogą Wam realizować podstawę programową nowego przedmiotu „Historia i teraźniejszość” i uczyć go w sposób rzetelny, bez ideologizacji i indoktrynacji. Dołączcie do programu więcej...

Rządźmy się sami

Wiedza o społeczeństwie zajmuje szczególną pozycję wśród przedmiotów nauczanych w szkole. Ma przygotować młodych ludzi do rzeczywistego udziału w życiu publicznym. Pokazuje, że można wspólnie dyskutować, osiągać kompromis, wspólnie decydować i dzielić się odpowiedzialnością. I najważniejsze – uczy, że warto zawsze działać na rzecz wspólnoty. A wspólne działanie, wiadomo, buduje trwałe więzi koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia. Polecamy minilekcję obywatelską „Jak możemy rządzić się sami? Samorządność lokalna i szkolna” więcej... 

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.