Program KOSS
organizowany jest przez:

Przeciąć węzeł gordyjski

Czasami młodzież niechętnie wchodzi na strony internetowe serwisów informacyjnych czy tygodników społeczno-politycznych (nie wspominając o czytaniu gazet w wydaniu papierowym), aby odrobić pracę domową z wiedzy o społeczeństwie. Wielu ma kłopoty z dotarciem do ukrytych znaczeń słów, nie potrafią rozszyfrować niejasnej iluzji do Biblii, mitu, legendy, postaci lub wydarzenia z historii czy literatury. Jak przeciąć ten przysłowiowy węzeł gordyjski? Polecamy nowe ćwiczenie w KOSS-ie więcej...

Uczyć (się) głębiej

„Uczyć (się) głębiej. Jak to zrobić na lekcji” to znakomita, bezkonkurencyjna książka o narzędziach, strategiach i metodach głębokiego uczenia się, napisana przez dwóch wybitnych specjalistów amerykańskich. Pokazuje rolę siedmiu strategii rozwijających, tzw. „thinking skills”, które tłumaczymy jako „umiejętności myślenia”, we współczesnym nauczaniu i uczeniu się. Pozwala nauczycielom i nauczycielkom skutecznie pogłębiać wiedzę młodych ludzi i rozwijać u nich zdolności wiązania ze sobą faktów, szukania zależności czy generowania i stawiania hipotez.
Trwa przedsprzedaż publikacji  więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.