Program KOSS
organizowany jest przez:

Czy znasz uprawnienia prezydenta?

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości i trwałości władzy państwowej. Ma on czuwać nad przestrzeganiem konstytucji i bezpieczeństwem państwa oraz nienaruszalnością i niepodzielnością jego terytorium. Dysponuje typowymi dla systemu parlamentarno-gabinetowego uprawnieniami głowy państwa. Oceńcie sami  więcej... 

Przewodnik obywatelski. Seria podręczników

  Niezastąpiony Przewodnik obywatelski dla uczniów i uczennic liceum i technikum. Tematy bliskie doświadczeniu młodego obywatela, pasjonujący wykład, wyjaśnienie w sposób jasny  trudnych zjawisk i terminów, dobrze dobrane ćwiczenia, gwarantują zdobycie rzetelnej wiedzy z WOS-u i przygotowanie się do matury na poziomie podstawowym. Podręcznik składa się z dwóch części  więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.