Program KOSS
organizowany jest przez:

Dobry obywatel

Obywatela można przyrównać do spacerowicza – czytamy w naszym podręczniku KOSS – który przechodząc brzegiem rzeki, widzi tonącego. Aby mu pomóc, musi – po pierwsze – dostrzec, że ktoś jest w niebezpieczeństwie, i wiedzieć, jak go uratować, po drugie – powinien oczywiście umieć dobrze pływać. Ale to wszystko nie wystarczy – musi jeszcze chcieć rzucić się komuś na ratunek. Polecamy ćwiczenie w KOSS-ie online  więcej...

Unia Europejska i NATO

Drzwi do NATO są otwarte dla Finlandii i Szwecji –  powiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Państwa te zdecydowały się złożyć wnioski o przystąpieniu do NATO. To historyczny moment dla Europy, ponieważ ich członkostwo zwiększy bezpieczeństwo tego kontynentu. O wejście do NATO stara się także Ukraina. Warto obejrzeć na YouTube nagranie webinarium „Lekcja WOS-u online: UE i NATO a bezpieczeństwo w Europie”  więcej... 

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.