Program KOSS
organizowany jest przez:

Czy znasz uprawnienia prezydenta?

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości i trwałości władzy państwowej. Ma on czuwać nad przestrzeganiem konstytucji i bezpieczeństwem państwa oraz nienaruszalnością i niepodzielnością jego terytorium. Dysponuje typowymi dla systemu parlamentarno-gabinetowego uprawnieniami głowy państwa. Oceńcie sami  więcej... 

Otrzymaliśmy numer dopuszczenia!

Z radością informujemy, że druga część nowego podręcznika Centrum Edukacji Obywatelskiej, Przewodnik obywatelski, została dopuszczona do użytku szkolnego i wpisana do wykazu podręczników przeznaczonych do nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie podstawowym. Podajemy numer dopuszczenia: 1031/2/2020  więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.