Program KOSS
organizowany jest przez:

Lepiej uczyć się na KOSS-ie

Nazwa naszego programu Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej nie jest przypadkowa. Pozwala ona jeszcze ściślej powiązać ze sobą szkołę i samorząd lokalny. Wprowadzenie do toku nauczania tematów bliskich codziennemu doświadczeniu uczniów sprawia, że edukacja jest bardziej autentyczna i skuteczna. Lepiej wtedy zrozumieć wiele zawiłych zjawisk czy zagadnień, lepiej wspólnie rozwiązywać problemy najbliższego otoczenia, występować w obronie praw – swoich i innych, lepiej też się wywiązywać z obowiązków obywatelskich  więcej...

#uczkossazdomu

Dziś waszą pracę trudno uznać za typową, nie tylko z uwagi na miejsce. Nie łatwo jest uczyć, gdy nie jest się w klasie, a równie trudno, gdy nie ma się bezpośredniego kontaktu z młodzieżą. Ale nauczanie zdalne ma dużą wartość i jest równie skuteczne, co tradycyjne, o czym przekonujemy od blisko 25 lat. Niech mottem dla waszej dzisiejszej pracy z uczniami staną się słowa Adama Asnyka: „Do tych należy jutrzejszy dzień,/ Co nowych łakną zdobyczy”.  Wejdźcie więc na stronę KOSS-a online i uczcie z domu  więcej... 

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.