Program KOSS
organizowany jest przez:

A A A

Nowy podręcznik KOSS

Ucieszy Was na pewno wiadomość, że podręcznik KOSS do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej otrzymał numer dopuszczenia do użytku szkolnego: 929/2018 więcej... 

Program nauczania

Gorąco Wam polecamy program nauczania KOSS. Został on opracowany zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej. Przeznaczony jest do nauki WOS-u w ósmej klasie szkoły podstawowej więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.