Program KOSS
organizowany jest przez:

Przewodnik obywatelski

Przewodnik obywatelski (nr dopuszczenia: 1031/1/2019) to znakomity podręcznik do nauczania wiedzy o społeczeństwie. Obowiązkowa lektura dla uczniów i uczennic liceum i technikum. Interesujące teksty źródłowe, zdjęcia, tabele, schematy, wykresy oraz ćwiczenia na końcu rozdziałów ożywiają wykład i pomagają w opanowaniu materiału. Warto posłuchać, co o podręczniku mówią sami autorzy  więcej...

Każdy głos się liczy

Demokracja to władza ludu, ale nie z pewności tych, którzy zostają w domu – napisał w lekcji o prawach wyborczych Tomasz Merta  i miał z pewnością rację. Osoby, które nie głosują, nie powinny narzekać na władze – przecież mogły mieć wpływ na ich wybór. Tłumaczenie, że polityka ich nie interesuje, że wszyscy kandydaci są nieodpowiedni albo że głos wyborczy się nie liczy, niczemu dobremu nie służy. Polecamy materiał w KOSS online więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.