Program KOSS
organizowany jest przez:

Przewodnik obywatelski

Przewodnik obywatelski to znakomity podręcznik do nauczania wiedzy o społeczeństwie. Obowiązkowa lektura dla uczniów i uczennic liceum i technikum. Interesujące teksty źródłowe, zdjęcia, tabele, schematy, wykresy oraz ćwiczenia na końcu rozdziałów ożywiają wykład i pomagają w opanowaniu materiału. Warto posłuchać, co o podręczniku mówią sami autorzy  więcej...

Numer dopuszczenia

Doczekaliśmy się wreszcie numeru dopuszczenia! Nasz nowy podręcznik, „Przewodnik obywatelski. Część 1”, został wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie podstawowym. Otrzymał numer dopuszczenia: 1031/1/2019  więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.