Czasami młodzież niechętnie wchodzi na strony internetowe serwisów informacyjnych czy tygodników społeczno-politycznych (nie wspominając o czytaniu gazet w wydaniu papierowym), aby odrobić pracę domową z wiedzy o społeczeństwie. Wielu ma kłopoty z dotarciem do ukrytych znaczeń słów, nie potrafi rozszyfrować niejasną iluzję do Biblii, mitu, legendy, postaci lub wydarzenia z historii czy literatury. Jak przeciąć ten przysłowiowy węzeł gordyjski? 

Obchodzenie świąt narodowych poprzez odwoływanie się wyłącznie do symboli i mitów historycznych może nieść za sobą pewne ryzyko. Czym bowiem skutkuje propagowanie wizji historii, wedle której narodowi bohaterowie zawsze są bez skazy, my, Polacy, byliśmy nieodmiennie szlachetni, podczas gdy wszyscy „oni” zdradzieccy i w przeważającej sile? Czy naród ma się nam jawić tylko jako byt absolutny, zjednoczony i dany raz na zawsze? Polecamy tekst Alicji Pacewicz o codziennym patriotyźmie, który został opublikowany w przewodniku „Młodzi w Akcji – wiwat niepodległość!” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Pakiet edukacyjny, wydany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Zawiera sześć scenariuszy lekcji, które dotyczą praktycznego wymiaru samorządności terytorialnej oraz roli samorządu w systemie edukacji, ochrony środowiska czy planowaniu przestrzeni. Oddzielny scenariusz poświęcony został partycypacji społecznej. Z pakietu można korzystać nieodpłatnie.

W imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej zapraszamy do prowadzenia w szkole edukacji o polityce. Rozumiemy ją tutaj jako część edukacji obywatelskiej, która ułatwia młodemu człowiekowi zrozumienie polityki i wyrobienie sobie własnego zdania na istotne kwestie dotyczące życia publicznego.

A gdyby tak spróbować nie dzielić nauki w szkole na język polski, angielski czy wiedzę o społeczeństwie? Gdyby zacząć przybliżać uczniom na tych przedmiotach wzajemne powiązania, pojęcia, zagadnienia i zjawiska, na przykład z edukacji globalnej? Polecamy scenariusze lekcji opracowane w ramach programu CEO „W świat z klasą”, które z powodzeniem można wykorzystywać zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej. 

Dobra i praktyczna edukacja prawna to niezbędny warunek odpowiedzialnej aktywności obywateli na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Jeśli obywatele nie potrafią korzystać z prawa i nie rozumieją zasad, według których działają instytucje publiczne, pozostają bezradni i bierni wobec otaczającej ich rzeczywistości. Polecamy wszystkim poradnik edukacji prawnej.

12 września 2019 r. minęła 30 rocznica zaprzysiężenia rządu Tadeusza Mazowieckiego. Od tamtego czasu nasze życie się zmieniło. Jest to efekt naszej wspólnej wytężonej pracy. Co zdołaliśmy dokonać przez ten czas? Przedstawiamy materiał informacyjny opracowany w ramach Inicjatywy 30. ROK WOLNOŚCI.

W demokracji przedstawicielskiej udział w wyborach to jedno z podstawowych praw i obowiązków obywatelskich. Na lekcji uczniowie dowiadują się, na czym polega bierne i czynne prawo wyborcze, oraz poznają procedurę głosowania w wyborach powszechnych. Zastanawiają się także, dlaczego tak wielu Polaków nie uczestniczy w wyborach i w jaki sposób można próbować zwiększyć frekwencję wyborczą.

Świętujmy wspólnie w naszych szkołach i miejscowościach patriotyczne rocznice, z których jesteśmy dumni. Oto nasze propozycje na biało-czerwoną majówkę z Konstytucją RP, Dzień Flagi RP i Święto Konstytucji 3 maja.

Idąc ulicą miasta co krok spotykamy kolorowe graffiti. Napisane kredą lub namalowane farbą na ścianach domów, przyciągają nasz wzrok. Czym są – przejawem wandalizmu czy obliczem subkultury? Jaką rolę pełnią w naszym wizualnym stuleciu? Ryszard Kapuściński przyrównał je do „graficznego krzyku” młodych ludzi.

Strony