Test z prostymi zadaniami, służący diagnozowaniu umiejętności i wiedzy uczniów po realizacji siódmego działu „Państwo demokratyczne”. Do testu załączono klucz odpowiedzi.

Propozycja krzyżówki pozwalającej sprawdzić wiedzę i umiejętność uczniów w szóstym dziale „Aktywność obywatelska”. Krzyżówkę można wydrukować w PDF-ie lub rozwiązać na komputerze w edytorze Word. Dołączono klucz odpowiedzi.

Test z prostymi zadaniami, służący diagnozowaniu umiejętności i wiedzy uczniów po realizacji drugiego działu „Małe ojczyzny i wspólne państwo”. Do testu załączono klucz odpowiedzi.

Propozycja krzyżówki pozwalającej sprawdzić wiedzę i umiejętność uczniów w trzecim dziale „Małe ojczyzny i wspólne państwo”. Krzyżówkę można wydrukować lub rozwiązać w edytorze Word. Dołączono klucz odpowiedzi.

Propozycja krzyżówki służącej sprawdzeniu wiedzy i umiejętności uczniów w siódmym dziale „Państwo demokratyczne”. Krzyżówkę można wydrukować lub rozwiązać w edytorze Word. Dołączono klucz odpowiedzi.

Propozycja krzyżówki pozwalającej sprawdzić wiedzę i umiejętność uczniów w pierwszym dziale „Komunikacja i współdziałanie”. Krzyżówkę można wydrukować w formacie PDF lub wypełnić w edytorze Word. Dołączono poprawne odpowiedzi.

Test z prostymi zadaniami, służący diagnozowaniu umiejętności i wiedzy uczniów po realizacji drugiego działu „W rodzinie i w szkole”. Do testu załączono klucz odpowiedzi.

Test z prostymi zadaniami, weryfikujący poziom zdobytej wiedzy i umiejętności po pierwszym dziale Komunikacja i współdziałanie”. Do testu załączono klucz odpowiedzi.