Test z prostymi zadaniami, służący diagnozowaniu umiejętności i wiedzy uczniów po realizacji drugiego działu „Małe ojczyzny i wspólne państwo”. Do testu załączono klucz odpowiedzi.

Propozycja krzyżówki pozwalającej sprawdzić wiedzę i umiejętność uczniów w trzecim dziale „Małe ojczyzny i wspólne państwo”. Dołączono klucz odpowiedzi.

Propozycja krzyżówki służącej sprawdzeniu wiedzy i umiejętności uczniów w drugim dziale „W rodzinie i w szkole”. Dołączono klucz odpowiedzi.

Propozycja krzyżówki pozwalającej sprawdzić wiedzę i umiejętność uczniów w pierwszym dziale „Komunikacja i współdziałanie”. Dołączono poprawne odpowiedzi.

Test z prostymi zadaniami, służący diagnozowaniu umiejętności i wiedzy uczniów po realizacji drugiego działu „W rodzinie i w szkole”. Do testu załączono klucz odpowiedzi.

Test z prostymi zadaniami, weryfikujący poziom zdobytej wiedzy i umiejętności po pierwszym dziale Komunikacja i współdziałanie”. Do testu załączono klucz odpowiedzi.