Dyskutować można właściwie o wszystkim, byle nie równocześnie. Wtedy bowiem dyskusja staje się chaotyczna i nic z niej nie wynika. Dlatego zawsze warto najpierw precyzyjnie określić temat, tak żeby wszyscy uczestnicy dyskusji byli tego świadomi. O tym jak przygotować i przeprowadzić dyskusję dowiesz się z naszego miniporadnika.

Dobre przeprowadzenie wyborów – np. do samorządu szkolnego – zależy w dużym stopniu od ich starannego przygotowania. Trzeba dokładnie określić, jakie zasady będą w nich obowiązywały. Najlepiej spisać je w punktach (w ten sposób powstanie nasza ordynacja wyborcza), tak aby wszyscy mogli się z nimi zapoznać. Jakimi kwestiami w pierwszej kolejności należy się zająć? O czym należy pamiętać w dniu wyborów? Zobacz w naszym miniporadniku.

Zebrania, spotkania, posiedzenia – bez nich trudno sobie wyobrazić demokrację. Choć wiele osób ich nie lubi, to wszyscy od czasu do czasu musimy w nich uczestniczyć. Co zrobić, aby przebiegały one sprawnie i w sposób zgodny z regułami demokracji? Dowiesz się z miniporadnika.

W czasie zajęć edukacji obywatelskiej będziecie tworzyć własne materiały oraz gromadzić ciekawe informacje, wycinki z gazet, notatki, zdjęcia. Najlepiej zbierać je w jednym miejscu i porządkować – chronologicznie lub tematycznie. Do tego właśnie przyda wam się teczka obywatelska, której założenie proponujemy.