Czy pamiętasz, w którym roku sekretarz stanu USA George Marshall przedstawił swój plan pomocy gospodarczej dla Europy albo kiedy odbyły się pierwsze wolne wybory w naszym kraju? Sprawdź w naszym kalendarium, jakie wydarzenia po 1945 roku miały wpływ na losy Polski i świata. Warto je pamiętać, gdyż większość z nich stanowi słupy milowe w naszej historii.

Rok Świat Polska
1945
 • 4–11.02 – konferencja „wielkiej trójki” w Jałcie
 • 8.05 – kapitulacja III Rzeszy
 • 26.06 – powstaje Organizacja Narodów Zjednoczonych
 • 18–21.06 – proces 16 przywódców Polski podziemnej w Moskwie
 • 28.06 – utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
1946
 • 5.03 – początek „zimnej wojny” – mowa Winstona Churchilla (m.in. o „żelaznej kurtynie”, która zapadła nad wschodnią częścią Europy)
 • 30.06 – referendum w sprawie zniesienia Senatu, granicy zachodniej i reformy rolnej kończy się klęską komunistów, ale wyniki zostają sfałszowane
1947
 • 5.06 – Sekretarz stanu George Marshall (czytaj: ordż marszal) przedstawia plan pomocy gospodarczej dla Europy
 • 5.02 – Bolesław Bierut zostaje wybrany na prezydenta
1948
 • 10.12 – Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwala Powszechną Deklarację Praw Człowieka
 • 15–21.12 – na kongresie zjednoczeniowym PPR i PPS powstaje nowa partia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
1949
 • 25.01 – w Moskwie powstaje Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)
 • 4.04 – podpisanie Paktu Atlantyckiego w Waszyngtonie – powstaje NATO
 • 1.01 – powstanie pierwszych Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR)
1950
 • 25.06 – wkroczenie wojsk Korei Północnej do Korei Południowej – początek wojny koreańskiej
 • 21.10 – zajęcie przez wojska chińskie Tybetu
 • 15.03 – Polska występuje z Międzynarodowego Funduszu Walutowego
 • 28.06 – uchwalenie ustawy o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli
 • 9.07 – rozwiązanie Stronnictwa Pracy
1951
 • 18.04 – w Paryżu zostaje podpisany traktat o po wołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
 • 23.05 – podpisanie umowy o podporządkowaniu Tybetu przez Chiny
 • 2.08 – aresztowanie Władysława Gomułki; liczne procesy polityczne działaczy politycznych i oficerów
1952
 • 10.08 – Jean Monnet (czytaj: żą mone) przewodniczącym Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
 • 22.07– uchwalenie Konstytucji Polskiej Republiki Ludowej (PRL)
1953
 • 5.03 – śmierć Józefa Stalina
 • 27.07 – podpisanie rozejmu kończy wojnę koreańską
 • 24.02 – wykonanie wyroku śmierci na przywódcy AK generale Emilu Fieldorfie-Nilu
 • 26.09 – internowanie prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego
1954
 • 7.05 – upadek twierdzy Dien Bien Phu – klęska francuska w Wietnamie
 • 21.07 – podpisanie porozumienia w Genewie kończącego wojnę w Indochinach
 • 28.09 – oficer Urzędu Bezpieczeństwa Józef Światło ujawnia na antenie Radia Wolna Europa zbrodnie komunistyczne
 • 13.12 – Władysław Gomułka zwolniony z aresztu domowego
1955
 • 11–14.05 – powołanie Układu Warszawskiego
 • 31.07–14.08 – w Warszawie odbywa się Światowy Festiwal Młodzieży
1956
 • 25.02 – na zjeździe KPZR I sekretarz Nikita Chruszczow wygłasza tajny referat o zbrodniach stalinowskich
 • 23.10–11.11 – powstanie węgierskie krwawo stłumione przez wojska Związku Radzieckiego
 • 28–29.06 – robotnicze powstanie w Poznaniu, w walkach ginie co najmniej kilkadziesiąt osób
 • 19–21.10 – Władysław Gomułka I sekretarzem KC PZPR
 • 28.10 – Prymas Stefan Wyszyński zwolniony z internowania
1957
 • 25.03 – traktaty rzymskie o powstaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Euratomu
 • 2.10 – zamknięcie tygodnika „Po prostu” zwiastuje koniec okresu liberalizacji
1958
 • 19.03 – utworzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
 • 21.12 – mianowanie Charles’a de Gaulle’a (czytaj: czarlsa de gola) prezydentem Francji
 • 25.02 – Sejm podejmuje uchwałę o obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego
1959
 • 1.01 – wkroczenie partyzantów Fidela Castro (czytaj: fidela kastro) do Hawany
 • marzec – wybuch antychińskiego powstania w Tybecie
 • 20.11 – traktat o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA
 • 2–5.08 – wizyta w Polsce wiceprezydenta USA Richarda Nixona (czytaj: riczarda niksona)
1960
 • przełomowy rok w procesie dekolonizacji – niepodległość uzyskuje kilkanaście krajów w Afryce
 • 27.04 – walki z milicją w Nowej Hucie w związku z decyzją władz o usunięciu krzyża
1961
 • 28.02 – utworzenie organizacji Amnesty International
 • 18.04 – antykubańska operacja w Zatoce Świń
 • 14.05 – początek konfliktu w Wietnamie
 • 12–13.08 – powstanie muru berlińskiego
 • 15–18.05 – wybór Józefa Cyrankiewicza na premiera
 • 15.07 – ustawa o reformie nauczania w szkołach podstawowych
1962
 • 22.10 – prezydent Stanów Zjednoczonych John Fitzgerald Kennedy (czytaj: dżon ficdżerald kenedi) ogłasza blokadę Kuby w związku z instalacją na tej wyspie radzieckich wyrzutni rakietowych, ZSRR demontuje rakiety
 • 3.02 – rozwiązanie Klubu Krzywego Koła w Warszawie, forum dyskusyjnego powstałego na fali przemian październikowych
1963
 • 22.11 – w zamachu w Dallas ginie prezydent John Fitzgerald Kennedy
 • 28.12 – Władysław Gomułka przedstawia projekt zamrożenia zbrojeń jądrowych na terytorium Polski, Czechosłowacji, NRD i RFN (tzw. plan Gomułki)
1964
 • 19.06 – Kongres Stanów Zjednoczonych uchwala ustawę zakazującą dyskryminacji rasowej
 • sierpień – początek wojny wietnamskiej
 • 14.03 – 34 pisarzy i uczonych w liście do premiera Józefa Cyrankiewicza protestuje przeciw brakowi papieru i cenzurze
1965
 • 8.12 – zakończenie obrad Soboru Watykańskiego Drugiego
 • 19.07 – Jacek Kuroń i Karol Modzelewski za „List otwarty do członków PZPR” skazani na kary więzienia
 • 18.11 – list polskich biskupów do episkopatu niemieckiego apelujący o wzajemne wybaczenie win
1966
 • 2–20.02 – proklamowanie rewolucji kulturalnej w Chinach, która pochłonie tysiące ofiar
 • 16.12 – Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwala Pakty Praw Człowieka
 • 16–17.04 – w Gnieźnie centralne uroczystości kościelne, będące zwieńczeniem dziesięcioletniego programu „Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski”
1967
 • 5–10.06 – Izrael zwycięża w walce z państwami arabskimi (tzw. wojna sześciodniowa)
 • 10.06 – Polska zrywa stosunki dyplomatyczne z Izraelem
1968
 • 4.04 – w zamachu ginie pastor Martin Luther King (czytaj: martin luter king)
 • 21.08 – inwazja wojsk Układu Warszawskiego (w tym polskich) na Czechosłowację kładzie kres demokratyzacji
 • 8.03 – protestacyjny wiec studentów na Uniwersytecie Warszawskim brutalnie rozpędzony przez milicję i „aktyw robotniczy”; w marcu przez cały kraj przetacza się fala protestów
1969
 • 16.01 – czeski student Jan Palach dokonuje aktu samospalenia w proteście przeciw agresji wojsk Układu Warszawskiego
 • styczeń – luty – procesy uczestników „wydarzeń marcowych”
1970
 • 8.10 – literacką Nagrodę Nobla otrzymuje rosyjski pisarz Aleksander Sołżenicyn
 • 14 – 20.12 – protesty robotnicze na Wybrzeżu, krwawo stłumione przez władze; I sekretarzem KC PZPR zostaje Edward Gierek
1971
 • grudzień – powstanie niepodległych państw nad Zatoką Perską (Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie)
 • 22–24.01 – strajk w Stoczni Szczecińskiej
 • 15.02 – odwołanie przez rząd grudniowych podwyżek cen artykułów żywnościowych
1972
 • 17.06 – tzw. afera Watergate (czytaj: łotergejt), w efekcie której w 1974 roku ustępuje prezydent Richard Nixon
 • 26.06 – w związku z zawarciem układu z RFN Stolica Apostolska dostosowuje granice metropolii i diecezji do granic PRL
1973
 • 27.01 – wycofanie wojsk amerykańskich z Wietnamu
 • 6–25.10 – państwa arabskie atakują Izrael (tzw. wojna Jom Kippur)
 • 13.10 – reforma szkolnictwa w Polsce, zapowiedź wprowadzenia 10-letniej szkoły powszechnej
1974
 • 28.03 – objęcie urzędu prezydenta Rumunii przez Nicolae Ceauşescu (czytaj: nikolae czeuczesku)
 • 25.04 – rewolucja „czerwonych goździków” w Portugalii
 • 20–22.07 – interwencja turecka na Cyprze, w wyniku której następuje w sierpniu podział wyspy na strefę grecką i turecką
 • 25.07 – wprowadzenie rządów demokratycznych w Grecji
 • 12.11 – obalenie cesarza Etiopii Hajle Sellasje I
 • 26.06 – uchwalenie Kodeksu pracy (obowiązywał od 1.01.1975)
 • 12.12 – List 15. – protest w sprawie sytuacji Polaków w ZSRR
1975
 • kwiecień – w Kambodży władzę przejmuje komunistyczne ugrupowanie Czerwoni Khmerzy
 • 1.08 – w Helsinkach podpisany zostaje akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy
 • w Europie
 • 28.05 – w ramach reformy administracyjnej zostają zniesione powiaty, a liczba województw zwiększa się z 17 do 49
 • 5.12 – list protestacyjny podpisany przez 59 osób w sprawie projektu wpisania do konstytucji „kierowniczej roli jednej partii”
1976
 • 9.09 – umiera Mao Zedong, przywódca komunistycznych Chin
 • 10.02 – uchwalenie poprawek do Konstytucji PRL
 • 25.06 – protesty robotnicze w Radomiu i Ursusie w związku z planowaną podwyżką cen mięsa – brutalna reakcja milicji
 • 23.09 – utworzenie opozycyjnego Komitetu Obrony Robotników (KOR)
1977
 • 7.01 – w Czechosłowacji opozycja demokratyczna powołuje Kartę 77
 • 3.03 – pełną władzę w Libii przejmuje pułkownik Muammar Kaddafi
 • 26.03 – powstaje Opozycyjny Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
 • 7.05 – w Krakowie ginie w niewyjaśnionych okolicznościach działacz opozycyjny, student Stanisław Pyjas
1978
 • 5–17.09 – w Camp David Izrael i Egipt podpisują traktat pokojowy
 • 16.10 – nowym papieżem zostaje wybrany krakowski kardynał Karol Wojtyła, który przyjmuje imię Jan Paweł II
 • 11.01 – powstaje Towarzystwo Kursów Naukowych, które organizuje wolne od cenzury wykłady z nauk społecznych i humanistyki
1979
 • 1.01 – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi i Chinami
 • 10.06 – pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego
 • 26.12 – wojska radzieckie wkraczają do Afganistanu
 • 2–10.06 – pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski
 • 20.07 – w Gdańsku powstaje Ruch Młodej Polski, nawiązujący do idei konserwatywnych i narodowo-demokratycznych
 • 1.09 – powstaje pierwsza opozycyjna partia – Konfederacja Polski Niepodległej
1980
 • 19.07 – 3.08 – kraje zachodnie bojkotują XXII Igrzyska Olimpijskie w Moskwie z powodu radzieckiej inwazji na Afganistanu
 • 22.10 – wybuch wojny iracko-irańskiej
 • 4.11 – na prezydenta Stanów Zjednoczonych zostaje wybrany Ronald Reagan
 • 14.08 – początek strajku w Stoczni Gdańskiej
 • 31.08 – Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisują porozumienie w Gdańsku, powstaje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, porozumienia z władzami w Szczecinie (31.08) i Jastrzębiu (3.09)
1981
 • 13.05 – nieudany zamach na życie papieża Jana Pawła II
 • 13.12 – wprowadzenie stanu wojennego; internowanie wielu tysięcy działaczy „Solidarności”
 • 16.12 – strajk w kopalni Wujek rozbity z użyciem siły; zostaje zabitych siedmiu górników
1982
 • kwiecień – czerwiec – wojna Wielkiej Brytanii z Argentyną o wyspy Falklandy zakończona zwycięstwem Brytyjczyków
 • 22.04 – powstaje podziemna Tymczasowa Komisja Koordynacyjna (TKK) „Solidarności”
1983
 • 25.10 – zbrojna interwencja wojsk amerykańskich obala komunistyczne władze w Grenadzie
 • 14.05 – w Warszawie umiera maturzysta Grzegorz Przemyk pobity przez milicję
 • 16 – 23.06 – druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
 • 5.10 – przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie
1984
 • 31.10 – w zamachu ginie Indira Gandhi (czytaj: indira gandi), premier Indii
 • 19.10 – ksiądz Jerzy Popiełuszko zostaje porwany i bestialsko zamordowany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa
1985
 • 11.03 – I sekretarzem KPZR zostaje Michaił Gorbaczow, który zapowiada przeprowadzenie reform w Związku Radzieckim (pierestrojka)
 • 14.04 – w Krakowie powstaje pacyfistyczny ruch Wolność i Pokój
1986
 • 26.04 – wybuch w elektrowni atomowej w Czarnobylu
 • 31.05 – zatrzymanie Zbigniewa Bujaka, legendarnego przywódcy solidarnościowego, ukrywającego się od 1981 r.
1987
 • 8.12 – prezydent USA Ronald Reagan i przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow podpisują układ rozbrojeniowy
 • grudzień – rozpoczyna się intifada – palestyńskie powstanie zwrócone przeciw Izraelowi
 • 15.07 – utworzenie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich – zostaje nim prof. Ewa Łętowska
 • 29.11 – referendum w sprawie reform gospodarczych i politycznych, zakończone porażką władz
1988
 • 20.08 – zawieszenie broni kładzie kres wojnie iracko-irańskie
 • 26.04 – strajk w Hucie im. Lenina daje początek nowej fali strajków
 • 30.11 – Lech Wałęsa wychodzi zwycięsko z debaty telewizyjnej z Alfredem Miodowiczem (OPZZ)
 • 18.12– utworzenie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie
1989
 • 4.06 – na placu Tiananmen w Pekinie wojsko brutalnie rozprawia się z demonstrującymi studentami
 • 18.09 – porozumienie władz komunistycznych z opozycją otwiera drogę do demokratyzacji na Węgrzech
 • 10.11 – upadek muru berlińskiego
 • 16 – 26.12 – w Rumunii wybucha powstanie, w wyniku którego zostaje obalony dotychczasowy przywódca – Nicolae Ceauşescu
 • 29.12 – prezydentem Czechosłowacji zostaje Vaclav Havel
 • 6.02 – 5.04 – obrady Okrągłego Stołu zakończone podpisaniem porozumienia przez przedstawicieli władz i „Solidarności”
 • 17.04 – sąd ponownie legalizuje NSZZ „Solidarność”
 • 4.06 – wybory do Sejmu i Senatu kończą się bezapelacyjnym zwycięstwem kandydatów „Solidarności”
 • 19.07 – Wojciech Jaruzelski wybrany na prezydenta
 • 12.09 – powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego
 • 28.09 – ogłoszenie planu Balcerowicza
 • 28.12 – zmiany w konstytucji (m.in. przywrócenie nazwy Rzeczpospolita Polska)
1990
 • 11.02 – zwolnienie z więzienia przywódcy Afrykańskiego Kongresu Narodowego Nelsona Mandeli – „początek końca“ apartheidu (czytaj: aparthaitu) w Republice Południowej Afryki
 • 4.02 – Słowenia ogłasza niepodległość – początek rozpadu Jugosławii
 • 11.03 – niepodległość ogłasza wchodząca dotąd w skład ZSRR Litwa
 • 2.08 – atak Iraku na Kuwejt
 • 3.10 – zjednoczenie Niemiec
 • 27 – 29.01 – XI zjazd PZPR podejmuje decyzję o rozwiązaniu tej partii. Utworzenie Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP)
 • 27.05 – wolne wybory do samorządu gminnego
 • 25.11, 9.12 – dwie tury wyborów prezydenckich kończą się zwycięstwem Lecha Wałęsy
 • 22.12 – ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski przekazuje prezydentowi Wałęsie insygnia władzy
1991
 • 17.01 – 28.02 – operacja „Pustynna Burza” kończy się klęską Iraku
 • 12.05 – prezydentem Rosji zostaje Borys Jelcyn
 • 25.06 – początek wojny domowej w Jugosławii
 • 1.07 – rozwiązanie Układu Warszawskiego
 • 2.07 – w dawnym gmachu KC PZPR zostaje otwarta Giełda Papierów Wartościowych
 • 26.10 – Polska i ZSRR zawierają umowę o wycofaniu wojsk radzieckich z naszego kraju
 • 27.10 – pierwsze wolne wybory parlamentarne
1992
 • 7.02 – podpisanie traktatu o powstaniu Unii Europejskiej w Maastricht
 • 17.10 – uchwalenie „małej konstytucji”
1993
 • 1.01 – po rozpadzie Czechosłowacji powstają osobne państwa – Czechy i Słowacja
 • 19.09 – przedterminowe wybory parlamentarne kończą się sukcesem SdRP
1994
 • 4.05 – Izrael i Organizacja Wyzwolenia Palestyny zawierają porozumienie o utworzeniu Autonomii Palestyńskiej
 • 11.12 – interwencja wojsk rosyjskich daje początek wojnie w Czeczenii
 • 8.04 – Polska składa wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej
1995
 • 21.11 – traktat w Dayton kończy wojnę w Bośni
 • 19.11 – wybory prezydenckie kończą się zwycięstwem lidera lewicy Aleksandra Kwaśniewskiego
1996
 • 1.09 – podpisanie porozumienia o zakończeniu walk w Czeczenii
 • 8.06 – powstaje Akcja Wyborcza Solidarność (AWS), koalicja ugrupowań prawicowych
1997
 • 1.07 – Hongkong przechodzi spod administracji Wielkiej Brytanii pod zwierzchnictwo Chin
 • 2.04 – Zgromadzenie Narodowe uchwala konstytucję, która zostaje zatwierdzona w referendum 25.05
 • 19.09 – w wyborach parlamentarnych zwycięża AWS
1998
 • luty – marzec – początek starć między Albańczykami i Serbami w Kosowie
 • 10.04 – podpisanie układu pokojowego w sprawie Ulsteru
 • 1.05 – zaaprobowanie przez senat USA decyzji o rozszerzeniu NATO o Polskę, Czechy i Węgry
 • 15.10 – początek negocjacji izraelsko-palestyńskich w USA
 • 16.07 – podział państwa na 16 województw
 • 16.10 – powołanie rzecznika interesu publicznego – zostaje nim sędzia w stanie spoczynku Bogusław Niziński
1999
 • 24.03 – NATO interweniuje w serbsko-albańskim konflikcie w Kosowie
 • wchodzą w życie cztery reformy przygotowane przez rząd: administracyjna, zdrowotna, oświatowa i ubezpieczeń
 • 12.03 – Polska staje się członkiem NATO
2000
 • 26.03 – po ustąpieniu Borysa Jelcyna nowym prezydentem Rosji zostaje Władimir Putin
 • 8.10 – wybory prezydenckie wygrywa powtórnie Aleksander Kwaśniewski
2001
 • 11.09 – atak terrorystyczny na World Trade Center
 • 23.09 – wybory parlamentarne kończą się zwycięstwem koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy
2002
 • 7.10 – wojska amerykańskie rozpoczynają operację militarną w Afganistanie
 • 27.10 – po raz pierwszy w wyborach samorządowych obywatele wybierają wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2003
 • 20.03 – skupiona wokół Stanów Zjednoczonych koalicja rozpoczyna wojnę z Irakiem, której celem jest usunięcie reżimu Saddama Husajna
 • 7 – 8.06 – Polacy w ogólnonarodowym referendum opowiadają się za traktatem o wejściu Polski do UE
2004
 • 1.05 – rozszerzenie UE o dziesięciu nowych członków
 • 21.11 – początek masowych demonstracji antyrządowych na Ukrainie (pomarańczowa rewolucja)
 • 1.05 – Polska staje się członkiem Unii Europejskiej
 • 13.06 – pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego, w których biorą udział obywatele RP
2005
 • 2.04 – śmierć Jana Pawła II. Nowym papieżem zostaje kardynał Joseph Ratzinger (czytaj: ozef racinger), który przyjmuje imię Benedykt XVI
 • 25.09 – w wyborach parlamentarnych zwycięża Prawo i Sprawiedliwość przed Platformą Obywatelską i Samoobroną
 • 23.10 – prezydentem zostaje Lech Kaczyński po pokonaniu Donalda Tuska
2006
 • 18.09 – 26.10 – największe od upadku komunizmu na Węgrzech antyrządowe demonstracje w Budapeszcie
 • 14.07 – na czele rządu staje Jarosław Kaczyński, dotychczasowy przewodniczący PiS
2007
 • 13.12 – podpisanie traktatu w Lizbonie przez przywódców państw UE
 • 7.09 – Sejm podejmuje decyzję o samorozwiązaniu
 • 21.10 – w wyborach parlamentarnych triumfuje PO, do Sejmu wchodzą ponadto PiS, PSL oraz Lewica i Demokraci
 • 16.11 – na czele rządu koalicji PO–PSL staje Donald Tusk
2008
 • 2.03 – prezydentem Rosji zostaje Dmitrij Miedwiediew
 • 7–16.08 – konflikt zbrojny między Gruzją i Rosją
 • 15.09 – upadek amerykańskiego banku Lehman Brothers zapoczątkowuje światowy kryzys gospodarczy
 • 20.08 – w Warszawie zostaje podpisana polsko-amerykańska umowa dotycząca rozmieszczenia na terytorium Polski rakiet przechwytujących
2009
 • 20.01 – Barack Obama, triumfator w wyborach w listopadzie 2008 r., zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych
 • 14.07 – Jerzy Buzek przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
 • 7.06 – w wyborach do Parlamentu Europejskiego zwyciężyło PO, przed PiS, SLD–UP i PSL
2010
 • 12.12 – pierwsze, po proklamowaniu niepodległości, wybory parlamentarne w Kosowie
 • 10.04 – w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem giną prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, wysocy urzędnicy państwowi, wśród nich Tomasz Merta, współautor tego podręcznika, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego
 • 4.07 – prezydentem zostaje Bronisław Komorowski
2011
 • zima 2010/2011 – rozpoczyna się „arabska wiosna” – wybuchające kolejno rewolucje w państwach arabskich doprowadzają do upadku reżimów w Tunezji, Egipcie, Libii i Jemenie; protesty w Syrii przeradzają się w wojnę domową
 • 1.07 – Polska obejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
 • 9.10 – wybory do Sejmu i Senatu
2012
 • 2.03 – podpisanie paktu fiskalnego wprowadzającego dyscyplinę budżetową państw UE
 • 4.03 – prezydentem Rosji zostaje po raz trzeci Władimir Putin (od 2000 r. sprawuje władzę jako prezydent albo premier)
 • 11.05 - Sejm przyjął reformę zrównującą wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67. roku życia
2013
 • 20.01 – ponowne objęcie urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Baracka Obamę po wygranych wyborach (6.11.2012)
 • 28.02 – rezygnacja papieża Benedykta XVI i wybór kardynała Jorge Mario Bergoglio (Franciszek) (13.03)
 • 1.07 – rozszerzenie Unii Europejskiej o Chorwację (28. członek wspólnoty)
 • 21.08 – użycie broni chemicznej przez reżim Baszara el-Asada wobec ludności cywilnej; punkt zwrotny w wojnie domowej w Syrii
 • 28.10 – śmierć Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III RP w latach 1989-1991, polityka i publicysty, współtwórcy i przewodniczącego Unii Demokratycznej i Unii Wolności
 • 27.12 – podpisanie przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy o zmianach w systemie emerytalnym
2014
 • 21.03 – podpisanie w Brukseli politycznej części umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą
 • 21.03 – aneksja Krymu przez Federację Rosyjską; początek konfliktu zbrojnego na Ukrainie
 • 1.12 – Donald Tusk przewodniczącym Rady Europejskiej
 • 1.02 – wejście w życie ustawy o zmianach w systemie emerytalnym; przekazanie ponad połowy oszczędności z OFE na subkonto ubezpieczonych w ZUS
 • 25.05 – Polacy po raz trzeci wybierają posłów do Parlamentu Europejskiego
 • 22.09 – objęcie urzędu premiera przez Ewę Kopacz (PO)
2015
 • od stycznia – gwałtowny napływ do krajów Unii uchodźców, głównie z Syrii
 • 13.11 – seria zamachów terrorystycznych w Paryżu
 • 24.05 – Andrzej Duda prezydentem Polski
 • 16.11 – utworzenie po wygranych wyborach parlamentarnych rządu większościowego PiS z premierem Beatą Szydło na czele
2016
 • 23.06 – mieszkańcy Wielkiej Brytanii w referendum opowiadają się za wyjściem kraju z UE (tzw. Brexit)
 • 19.12 – zwycięstwo Donalda Trumpa (czytaj: donalda trampa) w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych
 • 21.04 – rusza „Rodzina 500+” – program wsparcia dla rodzin wielodzietnych oraz o najniższych dochodach
 • 8 – 9.07 – szczyt NATO w Warszawie
2017
 • 14.05 – prezydentem Francji zostaje Emmanuel Macron (czytaj: imanuel makrą)
 • 14.03 – ONZ ogłasza wojnę w Syrii „największą stworzoną ludzkimi rękami katastrofą od czasu II wojny światowej” i potępia władze kraju za akty ludobójstwa na ludności cywilnej
 • 4.09 i 1.10 – wchodzą w życie dwie duże reformy: edukacji i emerytalna
 • 7.12 – na czele rządu PiS staje Mateusz Morawiecki – następuje rekonstrukcja gabinetu
 • 20.12 – nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym
2018
 • 18.03 – Wladimir Putin po raz czwarty prezydentem Rosji
 • 12.06 – rozmowy Donalda Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una
 • listopad–grudzień – demonstracje antyrządowe we Francji (protest „żółtych kamizelek”)
 • 25.11 – UE zatwierdza umowę wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty
 • 9.01 – rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego
 • 21.10 – wybory samorządowe
 • 11.11 – obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę
 • 3–14.12 – konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24 (Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change) w Katowicach
2019
 • 13.12 – Komisja Europejska przyjmuje Europejski Zielony Ład, a w jego ramach m.in. plan osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Europę w 2050 roku
 • 20.12 – Izba Gmin zatwierdza umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z dniem 31.01.2020
 • 13.01 – podczas finału 27. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zostaje zaatakowany nożem prezydent Gdańska Paweł Adamowicz; w wyniku odniesionych ran umiera dzień później w szpitalu
 • 26.05 – Polacy po raz czwarty wybierają posłów do Parlamentu Europejskiego
 • 10.10 – laureatami literackiej Nagrody Nobla za rok 2018 i 2019 zostają: Olga Tokarczuk i Austriak Peter Handke
 • 13.10 – wybory parlamentarne do Sejmu i do Senatu.
2020
 • 11.03 – Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłasza epidemię koronawirusa (COVID-19) za pandemię (z grec. pan – wszyscy i demos – lud); aby zatrzymać postępującą epidemię, w wielu krajach, w tym w Polsce, ogranicza się kontakty międzyludzkie – zamyka się firmy, urzędy, szkoły, restauracje, hotele i kina, wprowadza zakaz wszelkich zgromadzeń oraz nakazuje ludziom, aby zostali w domach
 • 9.07 – Aleksander Łukaszenko po raz kolejny prezydentem Białorusi; wybuch masowych protestów ludności przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich 
 • 3.11 – zwycięstwo w wyborach prezydenckich w USA kandydata Partii Demokratycznej Joe Bidena (czyt. Dżou Baiden)
 • 14.02 – wejście w życie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych z 2019 r.
 • 6.04 – uchwalenie przez Sejm ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów prezydenckich, wyznaczonych na 10.05 (tzw. wybory kopertowe); planowane głosowanie nie odbyło się

 • 28.06, 12.07 – dwie tury wyborów prezydenckich kończą się zwycięstwem urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy

 • 7.10 – rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego – nowymi wicepremierami zostają: prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Jarosław Gowin i Piotr Gliński, a liczba resortów zmniejszona zostaje do 14
2021
 • 6.01 – szturm na Kapitol w Waszyngtonie tysięcy zwolenników ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na znak protestu przeciwko wynikom wyborów prezydenckich z listopada 2020 roku
 • 30.08 – zakończenie przez Stany Zjednoczone operacji wojskowych w Afganistanie i wycofanie ostatnich odziałów
 • 8.12 – zatwierdzenie przez Bundestag powołania Olafa Scholza na urząd kanclerza Niemiec
 • 10.08 – wybuch masowych protestów społecznych w obronie wolnych mediów i wolności słowa w związku z projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji; ustawa ostatecznie nie weszła w życie 
 • 2.09 – wprowadzenie stanu wyjątkowego na rubieżach woj. podlaskiego i lubelskiego na 30 dni w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej; przedłużony o 60 dni
 • 6.09 – wejście w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku nowelizującej Kodeks postępowania administracyjnego, nazywanej ustawą reprywatyzacyjną
2022
 • 22.02 – wkroczenie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainę pod pretekstem obrony niepodległości tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej; początek wojny 
 • 28.02 – prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisuje wniosek o członkostwo jego kraju w Unii Europejskiej; przyjęty 1 marca przez PE
 • 24.04 – reelekcja prezydenta Francji Emmanuel Macrona (czytaj: imanuel makrą)
 • 29–30.06 – szczyt NATO w Madrycie – uznanie Rosji w związku z inwazją tego kraju na Ukrainę za bezpośrednie zagrożenie dla paktu oraz podpisanie protokołów akcesyjnych Finlandii i Szwecji do NATO 
 • 8.09 – śmierć królowej Elżbiety II i objęcie tronu brytyjskiego przez Karola III
 • 25.01 – rozpoczęcie budowy bariery na granicy polsko-białoruskiej w związku z kryzysem migracyjnym; budowę zakończono 30 czerwca 2022
 • 24.04 – Sejm zdecydowanie potępia Federację Rosyjską za agresję w Ukrainie i wyraża solidarność z Ukraińcami, jednocześnie wzywa całą społeczność międzynarodową do wprowadzenie sankcji przeciw agresorowi 
 • 9.03 – uchwalenie przez Sejm ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • 25–26.03 – wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce
 • 12.11 – sprowadzenie do Polski z Wielkiej Brytanii szczątków trzech prezydentów RP na uchodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zalewskiego i Stanisława Ostrowskiego
 • 22.11 – podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do 30 kwietnia 2024 r.