Publikujemy opinie rzeczoznawców o podręczniku „KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej” (nr dopuszczenia 929/2018) oraz podręcznika do gimnazjum „KOSS. Podręcznik i ćwiczenia”, część 1 i 2.

Opinie o podręczniku KOSS do szkoły podstawowej (2018 r.)

Na wyróżnienie zasługuje warstwa aktywizująca podręcznika. Dzięki temu podręcznikowi możliwe jest nabycie postaw i umiejętności obywatelskich. Logiczna konstrukcja, adekwatna do treści szata graficzna, odpowiedni do podstawy programowej układ treści.

prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Z przyjemnością zapoznałem się z podręcznikiem pod redakcją Alicji Pacewicz i Tomasza Merty. Oceniam go bardzo dobrze pod względem merytoryczno-dydaktycznym. (…) Podręcznik jest bardzo dobrze napisany, wyśmienicie ukierunkowany na ucznia klasy ósmej szkoły podstawowej. Forma jest bez zarzutu, całość prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Zawiera dużo pytań, przede wszystkim zadań, ćwiczeń i projektów aktywizujących uczniów, które skłaniają do zajęcia stanowiska przy poruszanych tematach. To kolejna zaleta. Całość ma logiczną i spójną konstrukcję, wykonaną bardzo dobrze pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Na uwagę zasługują wyważone, obiektywne opinie o zagadnieniach współczesnej Polski, a także dobry dobór materiału, w stosunku do objętości podręcznika.

dr Karol Łopatecki, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku


Podręcznik napisany został poprawnym językiem i stosownym stylem. Autorzy w jasny i – co ważne – ciekawy sposób przekazują treści dotyczące spraw i tematów obywatelskich. Tekst jest poprawny pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. (…) W podręczniku znajdują się również fragmenty tekstów publicystycznych i popularnonaukowych, które pozwolą uczniom zapoznać się z innymi rodzajami stylów (publicystycznym i popularnonaukowym). Natomiast fragmenty Konstytucji RP umożliwią kontakt ze stylem aktów prawnych.

dr Katarzyna Aldona Kozłowska, rzeczoznawca językowy

 

Opinie o podręczniku KOSS do gimnazjum (2009 r.)

Jest to jeden z najlepszych podręczników, dzięki niemu można rzeczywiście nauczyć gimnazjalistów jak praktykować demokrację.

prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Podzielam opinię prof. dr. hab. R. Bäckera, że jest to jeden z najlepszych podręczników do wiedzy o społeczeństwie do gimnazjum. Jednocześnie należy stwierdzić, że – obserwując wydawnictwa dydaktyczne CEO od kilkunastu lat – są one coraz lepsze pod względem dydaktycznym, aktualne pod względem wiedzy naukowej i materiału rzeczowego.

dr Marek Simlat, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


Należy stwierdzić, że przedłożony do recenzji podręcznik spełnia warunki określone w rozporządzeniu w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników. Książka zasługuje na szczególną uwagę z wielu względów.

Po pierwsze, sposób przekazu dostosowany został do kompetencji głównego odbiorcy książki – ucznia gimnazjum. Autorzy wprowadzają bowiem młodego człowieka w sekrety funkcjonowania społeczeństwa, państwa, meandry polityki oraz zagadki samorządności i obywatelstwa, czyniąc to w sposób klarowny, zrozumiały. O jasności wywodu świadczy między innymi to, że wszelkie pojęcia czy terminy Autorzy tłumaczą zwięźle i przystępnie zarazem. Styl, jakim napisano podręcznik, cechuje przede wszystkim jasność, jak też prostota.

(...) Druga sprawa wiąże się z kompozycją podręcznika. Autorzy zadbali o zachowanie porządku w jego budowie. Treści w nim zawarte łączą się w oparciu o różne kryteria logiczne. (...) Poszczególne jednostki podręcznika łączą się w spójną całość znaczeniową, wynikają z siebie, odsyłają do wiadomości i umiejętności już przez ucznia posiadanych. Inna sprawa, że każda jednostka tematyczna poprzedzona jest akapitem analitycznie przedstawiającym problemy i tezy, jakie będą rozwijane i rozpatrywane w dalszych etapach wywodu. Recenzowany podręcznik posiada więc skrupulatnie przemyślaną koncepcję.

Po trzecie, książka umożliwia uczniowi samodzielne obserwacje świata, inspiruje do tych obserwacji i wskazuje możliwości ich interpretowania. Do aktywności pobudzają między innymi licznie wskazywane przykłady projektów oraz prac indywidualnych i zespołowych, które wykonywali rówieśnicy uczniów w innych szkołach w minionych latach, jak również zróżnicowane metody pracy na lekcjach oraz proponowane środki dydaktyczne. Autorzy zadbali przy tym o bogatą obudowę podręcznika – materiały dostępne na stronach internetowych (odsyłacze do wartościowych stron WWW), serwis zawierający dodatkowe ćwiczenia i informacje, umożliwiające uczniom kontakt z różnorakimi tekstami i zachęcające do głębszej refleksji nad tematem. Wszystko to sprawia, że wiadomości zaprezentowane w podręczniku nie tylko integrują różne dziedziny wiedzy o świecie i człowieku, uwidaczniają korelację różnych dyscyplin, ale też wskazują na ich związek z rzeczywistością bezpośrednio dotyczącą ucznia jako obywatela, Polaka, Europejczyka, członka społeczności lokalnej. W moim przekonaniu podręcznik pełni zatem nie tylko funkcję poznawczą, badawczą i samokształceniową, ale też, o ile nie przede wszystkim, wychowawczą – wychowuje bowiem do życia wśród innych i z innymi.

Po czwarte wreszcie, na uwagę zasługuje bogata i estetyczna szata graficzna. Interesujące rozwiązania edytorskie: licznie występujące barwne ilustracje, zastosowana kolorystyka (w obrębie rozdziałów) oraz różne sposoby prezentowania danych statystycznych, uwydatniania ważnych treści, zapewne wspomogą proces dydaktyczny i okażą się nieocenioną pomocą w pracy dla mądrego, nieszablonowego nauczyciela, który z pasją wykonuje swój zawód, otwartego na innowacje i lubiącego wyzwania.

Podręcznik wyróżnia się spośród dostępnych na rynku książek do nauczania wiedzy o społeczeństwie, cieszy się sporym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.

dr Jarosław Pacuła, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

oprac. Dorota Nawalany