Scenariusze lekcji KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej 
     
Wyd. 1, s. 182, opr. miękka, 17,6x25,0 cm, ISBN: 978-83-66150-08-9
     plik do pobrania 

 

Publikacja ta towarzyszy podręcznikowi do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, który został opracowany na podstawie programu KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej). Program ten został w 1999 roku wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej, a za jego wprowadzenie do szkół CEO otrzymało odznakę honorową „Za zasługi dla oświaty”. Zakłada nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie postaw i umiejętności obywatelskich oraz moralnej wrażliwości uczniów. Nazwa programu podkreśla związek szkoły z samorządem lokalnym. Tematyka zajęć skłania uczniów do zainteresowania się sprawami gminy i uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Scenariusze do KOSS mają już bogatą historię. Od blisko dwudziestu pięciu lat wykorzystywane są w kilku tysiącach szkół w całej Polsce. Cieszą się dobrymi opiniami zarówno nauczycieli i nauczycielek, uczniów i uczennic, jak i ich rodziców. Tematyka programu, a także proponowane metody nauczania odpowiadają nie tylko bezpośrednim odbiorcom programu, ale również mieszkańcom miejscowości, w których jest realizowany, i władzom samorządowym. Ogromny wkład w popularyzację programu wnieśli też uczestnicy prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej kursów przygotowujących do nauczania KOSS – nauczyciele, trenerzy, konsultanci i eksperci.

Oddziaływanie edukacyjne programu może być wzmocnione, gdy zostanie on skorelowany z nauczaniem innych przedmiotów humanistycznych (historią, językiem polskim) oraz z profilem wychowawczym szkoły. Nauczyciel prowadzący lekcje według naszego programu powinien także współpracować z wychowawcą klasy oraz z opiekunem samorządu uczniowskiego – ułatwi mu to dostosowanie zajęć do realiów życia klasy i szkoły. Nauka wiedzy obywatelskiej ma przecież prowadzić do rzeczywistego włączania się uczniów w życie szkoły i społeczności lokalnej. Bardzo ważne będzie także zaangażowanie się razem z uczniami w działania Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu edukacji obywatelskiej „KOSS” lub innych programów edukacyjnych z zakresu edukacji ekonomicznej, medialnej, globalnej czy programów młodzieżowych (np. „Młodzi Przedsiębiorczy”, „Młodzi głosują”, „Młodzi w Akcji”, „Edukacja w polityce”, „Samorząd Uczniowski”, „W świat z klasą”).

Jak korzystać z książki?

Publikacja zawiera scenariusze lekcji, z których każdy składa się z celów lekcji (cele wynikające z podstawy programowej zostały wyróżnione), metod i środków dydaktycznych oraz sposobu przeprowadzenia zajęć. W każdym scenariuszu można znaleźć na marginesach ćwiczenia z „Zeszytu ćwiczeń KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej”, a na końcu – ćwiczenia dodatkowe, z których warto skorzystać. Natomiast włączenie propozycji ćwiczeń z serwisu internetowego KOSS online umożliwia nie tylko pogłębienie, ale również poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie wykraczającym poza wymogi podstawy programowej. Niezbędnym uzupełnieniem tego zbioru scenariuszy jest podręcznik „KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej”. Zamieszczone tam teksty, rysunki i wykresy w żadnym razie nie powinny jednak ograniczać inwencji nauczyciela w doborze materiałów dydaktycznych. Polecamy również serwis internetowy KOSS online, ułatwiający przygotowanie się do zajęć oraz utrwalanie i rozszerzanie zdobytych wiadomości.

Także samych scenariuszy nie należy traktować jak gotowych recept. Można – a nawet należy – modyfikować przebieg lekcji, uwzględniając zainteresowania uczniów, specyfikę szkoły i społeczności lokalnej oraz aktualne wydarzenia w kraju i na świecie.

Nie będziemy udawać, że prowadzenie zajęć KOSS jest łatwe i nie pochłania wiele czasu, jest bowiem dokładnie na odwrót. Mamy jednak nadzieję, że trud włożony w ich przygotowanie nie będzie bezowocny. Wierzymy, że lekcje przyczynią się do rozwoju intelektualnego i dojrzewania obywatelskiego uczniów i uczennic, nauczycielom i nauczycielkom zaś dadzą wiele satysfakcji i staną się ciekawym doświadczeniem zawodowym.

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Scenkoss.pdf (11MB)