Szkoła jest częścią społeczności lokalnej i powinna korzystać z jej zasobów – ludzi, miejsc, instytucji – a równocześnie włączać się w życie swojej wspólnoty. Uczniowie poznają strukturę polskiego systemu edukacyjnego oraz funkcję szkoły. Dowiadują się, kto jest odpowiedzialny za jej funkcjonowanie. Poznają też członków społeczności szkolnej (uczniowie, rodzice i nauczyciele), analizują zakres i formy działania samorządu oraz jego miejsce wśród innych organów w szkole oraz szukają pomysłów na jego efektywne działanie. Lekcja uświadamia również, jakie prawa i wolności przysługują uczniom.

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Scenkoss r2 03.pdf (665KB)