Uczniowie niechętnie sięgają po gazetę codzienną czy tygodnik społeczno-polityczny, by odrobić pracę domową z wiedzy o społeczeństwie. Przyczyny tego zjawiska są różne. Czytanie dłuższych artykułów prasowych, najczęściej wielowątkowych, sprawia im liczne trudności. Czasami dodatkową przeszkodą bywa język, zawierający wiele specjalistycznych pojęć. A bywa i tak, że wyszukanie w tekście potrzebnych informacji, ich zrozumienie i zinterpretowanie przekracza możliwości uczniów.

Praca z tekstem prasowym sprzyja kształtowaniu umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, ale również umiejętności czytania i analizowania, interpretowania informacji oraz formułowania i uzasadnienia własnego stanowiska. Należy jednak pamiętać, żeby zawsze stwarzać odpowiednie warunki dla samodzielnej pracy uczniów, pobudzać ich dociekliwość, inspirować i prowadzić dyskusje uczniowskie, za to nigdy nie narzucać uczniom określonych poglądów czy ocen itd. Planując zadania, trzeba mieć też świadomość, że prasa nie należy do ich ulubionych mediów młodych ludzi i bardzo często przygrywa w konkurencji z internetem. 

W pracy lekcyjnej teksty prasowe najczęściej pojawiają się przy okazji tradycyjnej „prasówki”, czyli prezentacji wybranego artykułu lub artykułów z ubiegłego tygodnia i odczytaniu ich fragmentów. A można inaczej. Oto kilka naszych propozycji:

Aż się prosi, by zestawiać ze sobą informacje dotyczące tego samego wydarzenia z różnych źródeł – krótką notatkę prasową z wiadomościami z radia, telewizji czy internetu – albo różne teksty prasowe – informację z powstałym w oparciu o nią komentarzem, felietonem lub reportażem.

Można również polecić uczniom, by śledzili dane wydarzenie w prasie przez dłuższy czas, np. prace nad jakąś ważną ustawą w Sejmie, i wszystkie materiały z nią związane gromadzili w teczce („prasówki” można dokumentować korzystając z metody portfolio). 

Pracę z dłuższym artykułem prasowym może również ułatwić technika tzw. „składanek”. Polega ona na wycięciu nożyczkami tych fragmentów tekstu, które wymagają wspólnego omówienia w klasie – i przyklejeniu ich na arkusz formatu A4. Tak przygotowany materiał uzupełniamy następującymi informacjami:

  • źródło, czyli skąd pochodzi analizowany tekst,
  • jak nazywa się jego autor,
  • okoliczności jego powstania,
  • pytania ukierunkowujące analizę tekstu, czyli na co uczniowie powinni zwrócić uwagę, czytając tekst (w całości, fragmentami),
  • dodatkowo pod tekstem – słowniczek, czyli wyjaśnienie niezrozumiałych zwrotów, określeń, pojęć.

Tak powstaje „składanka”. Następnie wystarczy powielić przygotowany materiał („składanki” można też przygotować na komputerze w wybranym, darmowym programie do prezentacji).

Spróbujcie każdą lekcję wiedzy o społeczeństwie zaczynać od krótkiej prezentacji nowych wiadomości. Możecie poprosić dwóch uczniów, by zostali komentatorami wydarzeń tygodnia: jeden omawiać będzie wydarzenia w Polsce, drugi – na świecie, a potem wspólnie podyskutujecie o nich na forum klasy. Może uda się wam także zachęcić wybranych uczniów, by prowadzili serwis internetowy (lub blog) „Wydarzenia tygodnia” i raz w tygodniu zamieszczali na stronie szkoły swoje opinie i komentarze.

Dorota Nawalany

 Zobacz także

Scenariusze lekcji w programie Mind Over Media:

Jak analizować przekazy medialne?

Poznać prasę po… okładce

Przegląd prasy

Współczesny antysemityzm – krytyczna analiza materiału prasowego

Jak analizować przykłady medialnej propagandy?

Nie tylko fake newsy

Akcja – reakcja