Gdzie szukać informacji i materiałów na temat projektu edukacyjnego? Jakiego typu materiały można znaleźć w portalu centrum Edukacji Obywatelskiej? Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektu edukacyjnego.
 

 

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU UCZNIOWSKIEGO
      W SZKOLE PODSTAWOWEJ?

 • w serwisie internetowym KOSS, dostępnym w portalu CEO,
 • w portalu internetowym CEO, na stronach programów edukacyjnych.


GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ MATERIAŁY O PROJEKCIE UCZNIOWSKIM NA LEKCJI
      WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE?

 • w podręczniku i programie do nauczania wiedzy o społeczeństwie KOSS,
 • w serwisie internetowym KOSS, na stronach „Dla uczniów” oraz „Dla nauczycieli”.


JAKIEGO TYPU SĄ TO MATERIAŁY?

 • wskazówki organizacyjne i metodyczne,
 • praktyczne artykuły przydatne do pracy z uczniami,
 • pomysły na obywatelskie i społeczne projekty edukacyjne,
 • materiały pomocnicze (np. karta projektu, dzienniczek projektu uczniowskiego).


JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE WPROWADZENIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
      W SZKOLE PODSTAWOWEJ?

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 24 lutego 2017 r., poz. 356).

 

JAK SIĘ ROBI PROJEKT EDUKACYJNY NA ZAJĘCIACH KOSS?

PROJEKT EDUKACYJNY KROK PO KROKU
Wprowadzenie:
poznajcie główne pojęcia i źródła informacji
Wybierzcie problem/temat  projektu i formę działania:
badanie społeczne? akcja obywatelska? debata publiczna? festiwal filmowy?
Zaplanujcie swoje działania:
opracujcie harmonogram działania, ustalcie termin, formę i miejsce prezentacji
Zróbcie, co zaplanowaliście:
wy pracujecie w zespołach, realizując swoje pomysły, a nauczyciel was konsultuje i wspiera
Zaprezentujcie projekt i go oceńcie:
zaproście innych uczniów i dorosłych, a po prezentacji sami oceńcie swoją pracę oraz pokażcie jej efekty w „sieci”

JAK POKAZAĆ, CO ZROBILIŚMY?             

Możliwości jest wiele:

 • album ze zdjęciami, wykresami, mapkami;
 • plakat, kolaż, inna forma plastyczna;
 • książka, broszura, ulotka, gazetka;
 • prezentacja multimedialna;
 • strona internetowa;
 • model zjawiska, makieta z opisem;
 • film, nagranie dźwiękowe;
 • piknik naukowy i /lub obywatelski;
 • debata, dyskusja publiczna;
 • wystaw, festiwal, „targowisko” prac uczniów;
 • wspólny raport z badania;
 • konferencja naukowa lub prasowa prowadzona przez uczniów;
 • przedstawienie teatralne, inscenizacja;
 • happening, marsz, uliczna akcja informacyjna. 


PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW

 • @ktywiści do piór!
 • Dar serca
 • Nasz plac
 • Oblicza demokracji
 • Precz z nietolerancją!
 • Spacer po gminie Muchacz
 • Debaty konstytucyjne
 • Nasz samorząd uczniowski w Sejmie
 • Młodzież przepytuje Prezydenta Piły i Senatora RP
 • Macie prawo znać swoje prawa
 • Unia na codzień
 • Strzał w dziesiątkę
 • Tydzień Edukacji Globalnej w gimnazjum w Zbąszyniu.

Więcej przykładów znadziesz w Projektowniku na stronie „Dla uczniów”.