Aby zarząd samorządu uczniowskiego w szkole właściwie spełniał swoją funkcję, powinien pochodzić z powszechnych i bezpośrednich wyborów. Tylko wtedy będzie miał wsparcie całej społeczności szkolnej i zaufanie uczniów. Demokratyczne wybory do samorządu rozwijają wiedzę i umiejętności obywatelskie młodzieży, uczą podejmowania decyzji w sprawach publicznych, budują nawyk zaangażowania obywatelskiego w szkole i poza nią. Przekonaj o tym uczniów podczas zajęć dotyczących wyborów zarządu SU.