Mowa nienawiści jest wszechobecna. Jest na ulicach polskich miast, w urzędach, szkołach, a nawet domach… Wystarczy włączyć telewizor, by posłuchać jakiejś debaty politycznej, wejść na forum internetowe, przeczytać komentarze pod artykułami w internetowych wydaniach gazet czy napisy na murach budynków. Wielu młodych ludzi miało kontakt z nienawistnymi komentarzami w internecie czy bezpośrednią agresją słowną (wyzwiskami). Są one mową nienawiści. Jak ją zdefiniować? Jak reagować? Jak z nią walczyć? Polecamy materiały edukacyjne opracowane w dwóch programach CEO: „Nienawiść. Jestem przeciw!” oraz „Szkoła Tolerancji”.

 

Mowa nienawiści – kilka słów o teorii 

Materiał dodatkowy dla nauczycieli i nauczycielek, będący próbą zdefiniowania zjawiska, jakim jest mowa nienawiści. Szukanie odpowiedzi na pytanie, gdzie znaleźć informację na ten temat. Jak zachowywać się w momencie, gdy się z nią zetkniemy? 

Autorka:  Elżbieta Kielak

 

„Mowa nienawiści jest jak fala...”. O zwalczaniu mowy nienawiści

Scenariusz lekcji dla uczniów i uczennic na III i IV etapie edukacyjnym. Rozmowa z uczniami i uczennicami na temat mowy nienawiści. Gdzie ona występuje? Jakie niesie za sobą skutki? Jak należy na nią reagować? Przy okazji rozważany jest problem wykluczenia społecznego, które dotyka wiele uczennic i wielu uczniów polskich szkół.

Autorki: Iwona Kryczka, Ewelina Waląg

 

Mowa nienawiści a mowa/język nierówności 

Materiał dodatkowy dla nauczycieli i nauczycielek, będący wprowadzeniem do tematyki mowy nierówności. Zawiera dwanaście ćwiczeń, które mają na celu przybliżyć zwroty i powiedzenia obecne w języku, a będące przejawem seksizmu, rasizmu i etnocentryzmu. Znajdziemy tu także odpowiedź, jak reagować na przejawy nierówności w języku niewerbalnym (symbolach).  Ćwiczenia można realizować na lekcji albo na warsztatach.

Autorka: Dominika Cieślikowska

 

Mowa nienawiści wobec islamu

Artykuł poświęcony zjawisku islamofobii i jego przejawach w mowie nienawiści. Próba odpowiedzi na pytanie, jakie jest źródło mowy nienawiści wobec muzułmanek i muzułmanów, oraz jak możemy temu zjawisku się przeciwstawić. Dodatkowo znajdziemy tutaj propozycję ćwiczeń, dzięki którym można przybliżyć grupie temat mowy nienawiści oraz powstawania stereotypów dotyczących islamu.

Autorzy: Arkadiusz Tomaszewski, Elżbieta Krawczyk

 

Animacja kultury w przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Metoda i przykłady

Materiał dodatkowy dla nauczycieli i nauczycielek, poświęcony metodzie projektu animacyjnego. Pokazuje, jakimi zasadami należy się kierować przy realizacji działań antydyskryminacyjnych. Znajdziemy tutaj też garść inspiracji oraz podpowiedź, gdzie szukać informacji na temat projektu animacji kultury, gry miejskiej i performance'u.

Autorka: Hanna Zielińska

 

 Zobacz także:

Biblioteka materiałów edukacyjnych Szkoły Tolerancji