Plakaty dydaktyczne – zestaw pomocy dydaktycznych do wiedzy o społeczeństwie został pomyślany tak, aby wesprzeć pracę nauczyciela przedmiotu. Zestaw opracowany został do podręcznika „KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej” Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zastosowanie plakatów pozwala na wizualizację procesu dydaktycznego, uatrakcyjnia lekcję, pomaga aktywizować uczniów i rozbudzać zainteresowanie przedmiotem. Plakaty można wydrukować lub wyświetlać na ekranie komputera. 

 

W zestawie znajduje się łącznie 8 plakatów formatu A2:

 • Cechy państwa
 • Instytucje Unii Europejskiej
 • Jak dyskutować?
 • Obywatele a samorząd terytorialny
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Sztuka przemawiania
 • Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zasady demokracji konstytucyjnej.
   

PLAKATY SĄ PRZEZNACZONE:

 • Do samodzielnej lub grupowej pracy ucznia z ilustracją
 • Do sprawdzenie zdobytej przez ucznia wiedzy.