TEMAT: EUROPA. SCENARIUSZE LEKCJI EUROPEJSKIEJ

Wyd. 1, s. 188, opr. miękka, ISBN 978-92-79-85873-4
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2018
Publikacja ta jest też dostępna w wersji elektronicznej pod adresem: https://publications.europa.eu/pl

 

Publikacja Temat: Europa to efekt konkursu na scenariusz lekcji europejskiej zorganizowanego w 2017 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z siecią informacyjną ekspertów Team Europe z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich.

Autorami są nauczyciele i nauczycielki ze szkół ponadpodstawowych o bardzo różnych profilach z dużych i mniejszych miejscowości oraz pracownicy bibliotek. W publikacji prezentujemy 16 najwyżej ocenionych i najciekawszych – zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym – scenariuszy, wraz z materiałami pomocniczymi do wykorzystania podczas zajęć w następujących obszarach tematycznych: Geneza integracji europejskiej; Moje prawa w Unii Europejskiej; Jak funkcjonuje Unia Europejska? Kto? Co? Jak?; Wartości europejskie; Kulturalna Europa; Bezpieczna Europa (pokój, bezpieczeństwo, dobrobyt); Europa badań i odkryć naukowych; Euro w portfelu; Przyszłość Europy. Ich cechami wspólnymi są: kreatywne podejście do tematyki, innowacyjne wykorzystanie metod pracy z młodzieżą, wysoka wartość merytoryczna oraz możliwość realizacji na różnych etapach kształcenia i przedmiotach. Prezentowane w publikacji pomysły na lekcje, a zatem i całość treści scenariuszy są pracami autorskimi nauczycieli – laureatów konkursu.

Proponowane scenariusze mogą być realizowane jako cykl poświęcony tematyce europejskiej (np. w ramach działań samorządu uczniowskiego, godzin wychowawczych czy klubów europejskich), ale też jako pojedyncze zajęcia przedmiotowe. Wspierają one realizację treści programowych różnych przedmiotów, począwszy od tych, które w najbardziej oczywisty sposób łączą się z tematyką europejską, takich jak wiedza o społeczeństwie, historia czy geografia, poprzez języki obce – angielski czy niemiecki, aż po przedmioty ścisłe, takie jak fizyka. Ważnym kryterium, którym jury kierowało się przy wyborze scenariuszy, było zaprezentowanie odbiorcom niniejszej publikacji całej palety możliwości pozwalającej na twórcze włączenie wątków europejskich w przedmiotowy zakres treści różnych zajęć wchodzących w skład szkolnego curriculum.

Zależało nam na tym, by pokazać, że tematyka europejska nie tylko obecna jest w różnych przestrzeniach naukowych, ale też, że warto, można i należy o Unii Europejskiej, jej mechanizmach, zasadach i wartościach mówić w różnych kontekstach i uczyć o niej na różnych przedmiotach. Przy każdym scenariuszu wskazujemy możliwe zastosowanie, etap edukacyjny oraz uwzględnione wymagania szczegółowe z podstawy programowej (obowiązującej w zreformowanej szkole). Podkreślamy także korelację międzyprzedmiotową wybranych propozycji oraz możliwość kontynuowania zajęć w postaci projektu edukacyjnego (klasowego lub szkolnego).

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Temat moja europa.pdf (5MB)