Propozycja krzyżówki służącej sprawdzeniu wiedzy i umiejętności uczniów w siódmym dziale „Państwo demokratyczne”.  Krzyżówkę można wydrukować lub rozwiązać w edytorze Word. Dołączono klucz odpowiedzi.

Foto: Crossword Anyone? Chip Griffin/Flickr.com

Pionowo: 2) uregulowany prawem zakres samodzielnego zarządzania swoimi sprawami przez społeczność, może być np. uczniowski, terytorialny, zawodowy, 3) wybory są…, bo wszyscy obywatele mają prawo głosować, 5) wybory są…, gdyż każdy wyborca ma jeden głos, który znaczy tyle samo, 6) obwieszczenia, zapowiedzi, zawiadomienia, 7) forma powołania obywateli do pełnienia obieralnych stanowisk bądź funkcji publicznych, 9)… wyborcze lub filmowe; hasła i symbole ujęte w formie graficznej, 11) zbiór przepisów regulujących strukturę; zadania i sposób działania instytucji lub organizacji.

Poziomo: 1) ogłoszenia powiadamiające o przedstawieniu, koncercie, odczycie itp., 4) osoba stojąca na czele instytucji, przedsiębiorstwa lub zakładu i kierująca jego pracą, 8) wybory są…, gdyż obywatele sami wybierają swoich przedstawicieli, 10) przepisy regulujące postępowanie w jakiejś dziedzinie, obowiązujące pracowników instytucji, członków organizacji, zgromadzenia itp., 12) osoba ubiegająca się o coś, zwłaszcza o stanowisko, funkcję, członkostwo w jakiejś organizacji, 13)  wybory są…, bo nikt nie widzi, na kogo głosuje wyborca.

Opracowano na podstawie:

KOSS. Zadania i krzyżówki. Cz. 1 i 2
Wybór i opracowanie Urszula Małek 
Wyd. 1, s. 224, opr. miękka, 17,6x25,0 cm, ISBN  978-83-89623-58-4
Centrum Edukacji Obywatelskiej 2011