Propozycja krzyżówki pozwalającej sprawdzić wiedzę i umiejętność uczniów w szóstym dziale „Aktywność obywatelska”. Krzyżówkę można wydrukować w PDF-ie lub rozwiązać na komputerze w edytorze Word. Dołączono klucz odpowiedzi. 

Foto: Crossword Anyone? Chip Griffin/Flickr.com

Pionowo: 2) przeciwstawianie się, opieranie się władzy; może przybierać różne formy, 3) pożądana cecha u obywatela/obywatelki; zaangażowanie się w życie publiczne; 4) zapisane w konstytucji powinności obywateli, np. płacenie podatków czy przestrzeganie prawa, 6) organizacja polityczna, która dąży do przejęcia lub utrzymania władzy w państwie, aby móc zrealizować swój program, 9) wrzuca się do niej karty wyborcze, 10) forma prawna organizacji społecznej, nazywanej też pozarządową, 11) skrót oficjalnej nazwy państwa polskiego, wprowadzony przez konstytucję w 1952 r.

Poziomo: 1) forma demokracji bezpośredniej w Polsce; może być ogólnopolskie lub lokalne,  2) ugrupowania polityczne, które dążą do przejęcia władzy; może być np. parlamentarna, 4) stosunek prawny łączący jednostkę z państwem, 5) opiera się na niej praca w grupie; inaczej współdziałanie, 7) pewna liczba osób, które wspólnie obradują lub wyrażają swoje stanowisko, ale także … Ogólne ONZ, 8) tajna, nielegalna działalność skierowana przeciw istniejącej władzy, 12) w wyborach prezydenckich pierwsza lub druga.

Opracowano na podstawie:

KOSS. Zadania i krzyżówki. Cz. 1 i 2
Wybór i opracowanie Urszula Małek 
Wyd. 1, s. 224, opr. miękka, 17,6x25,0 cm, ISBN  978-83-89623-58-4
Centrum Edukacji Obywatelskiej 2011