Propozycja krzyżówki sprawdzającej wiedzę i umiejętności uczniów w trzecim dziale „Małe ojczyzny i wspólne państwo”. Krzyżówkę można wydrukować lub rozwiązać w edytorze Word. Poprawne odpowiedzi zamieszczono w pliku PDF.

Foto: Crossword Anyone? Chip Griffin/Flickr.com

Pionowo: 2) przekazywanie z pokolenia na pokolenie kultury, obyczajów i zwyczajów, 3) mniejszość narodowa w Polsce, która przybyła w XVI wieku w wyniku prześladowań religijnych; także sąsiedzi Polski, 4) osoby, które musiały opuścić swój kraj z powodu prześladowań na tle politycznym, rasowym, religijnym i narodowościowym, 6) zrozumienie dla poglądów i przekonań odmiennych od moich, 9) największa mniejszość etniczna zamieszkująca Polskę, 10) rozproszenie jednego narodu wśród innych.

Poziomo: 1) ten, kto kocha swoją ojczyznę, ale również szanuje inne narody, 4) nieprzyjazne postawy, oparte zwykle na stereotypach, charakterystyczne dla rasizmu czy ksenofobii, 5) Polacy mieszkający poza granicami kraju, którzy poczuwają się do wspólnoty ze swoją ojczyzną, 7) naród – ofiara Holokaustu, 8) historycznie ukształtowana wielka zbiorowość oparta na wspólnocie kultury, języka i tradycji, 11) jednostka geograficzna wyodrębniona na podstawie cech geograficznych, ale również języka, kultury, religii, 12) mniejszość narodowa mająca swoich przedstawicieli w Sejmie, 13) język właściwy dla ludności jakiegoś regionu, np. dla Śląska albo Wielkopolski.

Opracowano na podstawie:

KOSS. Zadania i krzyżówki. Cz. 1 i 2
Wybór i opracowanie Urszula Małek 
Wyd. 1, s. 224, opr. miękka, 17,6x25,0 cm, ISBN  978-83-89623-58-4
Centrum Edukacji Obywatelskiej 2011