W czasie zajęć edukacji obywatelskiej będziecie tworzyć własne materiały oraz gromadzić ciekawe informacje, wycinki z gazet, notatki, zdjęcia. Najlepiej zbierać je w jednym miejscu i porządkować – chronologicznie lub tematycznie. Do tego właśnie przyda wam się teczka obywatelska, której założenie proponujemy. Zachęcamy do wykonania barwnej, efektownej okładki! Teczka może zawierać:

  • spis treści, czyli opis tego, co jest w środku (spis będzie oczywiście rozbudowywany w miarę gromadzenia materiałów)
  • wasze prace pisemne (wszystkie lub tylko najważniejsze, czy waszym zdaniem najlepsze)
  • materiały zebrane w trakcie realizacji różnych projektów indywidulanych i zespołowych, dokumenty, notatki, analizy, plakaty
  • prace plastyczne, rysunki, foldery, zdjęcia odnoszące się do kolejnych tematów i odpowiednio zatytułowane lub podpisane
  • wycinki z gazet, cytaty z książek, notatki z lektur, sylwetki postaci historycznych i współczesnych
  • żarty rysunkowe (własne i cudze)
  • zapisy rozmów, wywiadów i ankiet
  • wszelkie inne materiały, które uznacie za istotne.

Powinniście pamiętać, że to prywatne archiwum obywatelskie nie może się stać chaotycznym zbiorem przypadkowych notatek – więc zanim włożycie coś do teczki, pomyślcie, czy na pewno powinno się to w niej znaleźć!

Tak może wyglądać okładka teczki obywatelskiej. Zachęcamy do wykonania barwnej, efektownej okładki.