Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski Zespołu Szkół w Wojkowicach od 2004 roku rozwija projekt mediacji rówieśniczych. To skuteczny sposób na zmniejszenie liczby konfliktów, ograniczenie przemocy i przyjazną atmosferę w szkole. Mediatorzy wyłaniani są w szkolnych wyborach opartych na ordynacji opracowanej przez uczniów. Poprzedza je kampania wyborcza, w której kandydaci prezentują swoje cele i pomysły. Po wyborach mediatorzy rozstrzygają spory, a także promują ideę mediacji poprzez akcje informacyjne, np. na godzinach wychowawczych. Zakładają też skrzynki zaufania - jedna wisi w szkole, druga to adres e-mail, na który uczniowie przesyłają informacje o swoich problemach.