Samorząd Uczniowski

Uczniowie z Gimnazjum w Strumieniu w ramach kursu internetowego Liderzy samorządów uczniowskich zrealizowali projekt promujący kulturę języka, a także nieużywanie alkoholu i papierosów.

W ramach akcji „Wypowiadamy wojnę wulgaryzmom” kursanci zorganizowali konkurs na fraszkę ośmieszającą przeklinanie, w którym wzięło udział wielu uczniów Gimnazjum. Zwycięskie utwory znajdują się w pliku załączonym na dole strony.

Ponadto wspólnie z opiekunem Samorządu uczniowskiego, uczestnicy kursu opracowali scenariusz zajęć, mający rozwijać samoświadomość językową ich kolegów - zajęcia także prowadzili uczniowie. Za pomocą ciekawych metod (analiza wyników ankiet, tworzenie komiksu) uczestnicy warsztatów zastanawiali się nad miejscem i funkcją wulgaryzmów w różnych sytuacjach życia codziennego, a także tym, jak wpływają na wizerunek osób je używających.

Gimnazjalistom ze Strumienia uczestniczącym w kursie gratulujemy ciekawego pomysłu na projekt i zaangażowania w jego realizację innych uczniów i nauczycieli!

 

Wykorzystano relację Remigiusza Brzozy, Patrycji Janik, Karoliny Larysz.