Samorząd Uczniowski

Inicjatywą Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Gołąbkach koło Łukowa było zorganizowanie spotkań uczniów tej szkoły z wychowankami Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach oraz uczniami z Zespołu Szkół Specjalnych w Łukowie. Z pewnością były one pomocne w przełamywaniu barier, które tkwią w wielu z nas.

Uczniowie z Gołąbek zaprosili do siebie uczniów ze Szkoły Specjalnej w Łukowie. Przygotowali dla nich program artystyczny – przedstawienia „Czerwonego kapturka” oraz „Demeter i Kora”. Następnie wspólnie wzięli udział w zabawach i grach integracyjnych. Atrakcją dla gości z Łukowa była możliwość nagrania piosenek w studiu nagrań znajdującym się w Zespole Szkół w Gołąbkach. Na zakończenie spotkania goście i organizatorzy zjedli razem obiad.

W Ryżkach młodzież z Gołąbek przeprowadziła przygotowane dla wychowanków tamtejszego DPS gry i zabawy. Przynieśli tym samym wiele śmiechu i radości.

Tego typu spotkania pomagają zbliżyć się do drugiego człowieka i wydobyć z siebie pokłady dobrych uczuć do innych, mamy nadzieję, że uczniowie z Gołąbek nie poprzestaną na jednorazowych akcjach i nawiążą trwalszą współpracę z jedną lub obiema placówkami, aby kontakty między uczniami nawiązały się też na innych płaszczyznach.

Wykorzystano relację nauczycieli-piekunów samorządu uczniowskiego z Gołąbek: Agnieszki Domańskiej oraz Jarosława Skrzyszewskiego.