Młodzi w Przejrzystej Polsce

Uczniowie szkół z gminy Limanowa - Publicznego Gimnazjum w Mordarce i Zespołu Szkół w Rupniowie - postanowili zająć się przejrzystością lokalnych urzędów i instytucji. Zaczęli od zespołowego opracowania ankiety, którą następnie przeprowadzili wśród petentów Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego, Sądu Okręgowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pytania dotyczyły kompetencji i zachowania urzędników, sposobu traktowania petentów, dostępności informacji, czasu załatwiania sprawy. Mieszkańcy oceniali urzędników w skali od 1 do 6. Zespoły ankieterów ruszyły do urzędów przed 9.00. W ciągu trzech godzin udało im się przepytać 52 petentów, co uznano za sukces, bo większość mieszkańców odmawiała wypełnienia ankiety, tłumacząc się brakiem czasu. Gimnazjaliści rozdali ankiety uczniom pozostałych gimnazjów gminy z prośbą, by przekazali je rodzicom. Na koniec zebrali je, opracowali wyniki i umieścili w miniprzewodniku dla petentów „Pamiętaj o swoich prawach w urzędzie”. Znalazły się w nim też informacje, które rozmówcy wymieniali jako najbardziej pomocne podczas załatwiania spraw w urzędzie, a projekt ulotki został wybrany w szkolnym konkursie.

Uczniowie rozwiesili w szkołach i urzędach plakaty z zasadami przejrzystości życia publicznego. Na koniec zorganizowali spotkanie dla prawie setki rodziców. Miało ono uświadomić dorosłym ich prawa obywatelskie oraz zachęcić do włączania się w życie gminy. Rodzice otrzymali miniprzewodnik dla petentów - zadeklarowali, że będą go brać ze sobą do urzędów i w razie potrzeby przypominać urzędnikom o zasadach, których powinni przestrzegać.

Wybierz kategorie: