Śladami przeszłości

Uczniowie Gimnazjum nr 8 w Łodzi zrealizowali trzy projekty poświęcone historii miasta. Pierwszy zespół opracował polsko-angielski młodzieżowy przewodnik po Łodzi, drugi - badał dzieje klasztoru w Łagiewnikach, trzeci - zajął się miejskimi odbojami, ochraniającymi niegdyś wjazdy do kamienic.

Pomysł przewodnika powstał podczas wymiany międzynarodowej, gdy okazało się, że Łodzi brakuje takiej publikacji skierowanej do ludzi młodych. Dzięki szperaniu w bibliotekach i internecie autorkom udało się opracować historię najciekawszych obiektów i miejsc.

Inna grupa zrealizowała projekt poświęcony klasztorowi w Łagiewnikach. To już drugie ich działanie związane z tym miejscem - poprzedni dotyczył cennego księgozbioru klasztornego. Tym razem uczniowie badali walory kulturowe i religijne klasztoru. Przygotowali wystawę zdjęć, pokaz multimedialny i stronę internetową poświęconą łagiewnickim skarbom i symbolom religijnym.

Zespół trzeci opracował stronę internetową poświęconą łódzkim odbojom bramowym. Uczniowie znaleźli w mieście dziesięć rodzajów tych konstrukcji, sfotografowali je i opisali. Nawiązali kontakt m.in. z Fundacją Ulicy Piotrkowskiej, skąd uzyskali mnóstwo ciekawych informacji na temat historii „pachołków”.

Wybierz kategorie: