Konkursy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i CEO

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce co roku organizuje konkursy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poświęcone członkostwu Polski w UE. W każdej z dotychczasowych edycji uczestniczyło kilkaset szkół. W 2009 r. - na pięciolecie naszego wejścia do Unii Europejskiej - konkurs odbywał się pod hasłem „Przybij piątkę!”.

Dwa lata wcześniej hasło konkursu brzmiało: „Co zmieniło się w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?”. Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach opisali świetnie przygotowane i oznakowane ścieżki rowerowe w swojej gminie, a także - sfinansowane również ze środków pomocowych - mapy rowerowe oraz informatory turystyczne. Zorientowali się ponadto, jakie problemy mieszkańców mogą być rozwiązane dzięki dotacjom unijnym. Najpilniejsze z nich to budowa kanalizacji (jej koszt przekracza trzyletni budżet Zdziechowic) oraz unowocześnienie obiektów sportowych (w tym budowa boiska ze sztuczną trawą przy ich szkole). Uczniowie dowiedzieli się, że część dorosłych korzysta ze szkoleń zawodowych współfinansowanych przez Unię. Okazało się też, że to dzięki funduszom unijnym zakupiono większość sprzętu komputerowego, który posłużył im samym do realizacji projektu.

W 2008 r. tematem konkursu była „Europa wielu kultur”. Zespół „Kurczaki” złożony z trzech uczennic Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie opisał wymianę ze szkołami z Łotwy i Włoch  - od zdobycia funduszy z UE, przez organizację, aż po spotkanie i nawiązanie przyjaźni. Pieniądze udało się pozyskać z unijnego programu „Młodzież w działaniu”. Uczniowie podzielili się zadaniami - jedni prowadzili korespondencję e-mailową z kolegami z zagranicy, inni opracowywali plan tygodniowego pobytu w ośrodku w Nasutowie. Obóz miał charakter sportowy, ale uczestnicy wymyślili, że dodatkowo podzielą się na cztery grupy: taneczną, pantomimy, multimedialną i muzyczną, dzięki czemu połączyły ich prawdziwe pasje. Na „wieczorkach narodowych” stereotypy można było skonfrontować z rzeczywistością. Gimnazjaliści ze Szczebrzeszyna zabrali też gości na całodniową wycieczkę po swoim mieście. Odwiedzili synagogę, cerkiew oraz kościoły katolickie, zabrali też kolegów do swoich ulubionych miejsc, w tym do piekarni z tradycyjnymi cebularzami...