Aktywni z natury

Uczniowie Gimnazjum w Poczesnej postanowili zająć się sprawą odpowiedzialnej konsumpcji. Zrealizowali projekt „Kupuję odpowiedzialnie, myśląc lokalnie i globalnie”.

 Oprócz zajęć na temat sprawiedliwego handlu i odpowiedzialnej konsumpcji, grupa uczniów poznawała zależności między konsumpcją, gospodarką a środowiskiem naturalnym na przykładzie rybołówstwa.

Uczniowie z każdej z trzech grup realizowali zadania, a następnie na spotkaniach omawiali dokonania, korygowali swoje prace, czasem się spierali o to, w jakim kierunku podążać i co dla kogo jest ważniejsze. W dużym stopniu udało się im opracować materiały do modułu 1, który dotyczy kwestii połowu ryb.

Na spotkaniu oglądaliśmy wspólnie film „Historia złotej rybki”, analizowaliśmy plakaty przedstawiające historię rybaka, który - postępując nierozważnie - wyłowił wszystkie ryby z morza; nie obeszło się oczywiście bez burzliwej dyskusji.

Ciekawie uczniowie poradzili sobie z grą „Połów”, którą przygotowałem dla nich. Gra polegała na tym, by przez 10 rund łowić ryby w taki sposób, by nie spowodować szkód w środowisku. Była nieco podstępna, ale prawie wszyscy szybko zorientowali się, jak należy postępować. Ci, którzy poradzili sobie nieco gorzej, byli przykładem na to, czego robić nie wolno. Na zajęciach pokazałem uczniom, jak wykonać model ryby z papieru techniką origami i papercraft, modele takie posłużyły również do przygotowania plakatu.

Uczniowie po każdym wspólnym spotkaniu otrzymywali e-mailem materiały. Oszczędzaliśmy w ten sposób papier, a zarazem mieliśmy możliwość łatwego kontaktu. Modele rybek znajdują się na stronie, którą przygotowaliśmy.

 

Wykorzystano relację Michała Szczepanika, nauczyciela w Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej.