Nauczycielko, nauczycielu,

 

jeśli postanowiłaś/postanowiłeś wybrać nasz podręcznik KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej) do pracy z uczniami, wypełnij poniższy formularz. Na tej podstawie wyślemy Ci pocztą bezpłatny egzemplarz. Pragniemy poinformować, że liczba egzemplarzy bezpłatnych jest ograniczona.

ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzupełnienia formularza. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, a w celach statystycznych nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym zostały przez Ciebie podane. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Informacja dotycząca zgody na otrzymywanie informacji dotyczących działań i produktów edukacyjnych CEO.

Twój adres e-mail przetwarzany jest na podstawie wyrażonej zgody w celu otrzymywania od CEO informacji dotyczących działań i produktów edukacyjnych CEO oraz w celach statystycznych. Przesyłane wiadomości mogą zawierać łącza do automatycznie generowanych adresów URL, które służą nam do ustalenia, czy i kiedy taka wiadomość została przez Ciebie otwarta oraz jakie zawarte w niej informacje zaciekawiły Cię na tyle, aby kliknąć w towarzyszące im łącza. Jeśli ustalimy, że kilka kolejnych wysłanych przez nas wiadomości nie zostało przez Ciebie otwartych, uznamy, że nasze informacje nie są już dla Ciebie interesujące i usuniemy Cię automatycznie z naszej listy wysyłkowej, a Twoja dotychczasowa aktywność zostaje zachowana dla celów statystycznych.
Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie:
- klikając w link rezygnacji, lub
- wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, na adres dane.osobowe@ceo.org.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania się w na platformie internetowej w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji o działaniach i produktach edukacyjnych CEO. Twoje dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Dane będą przechowywane w celu wysyłania wiadomości dotyczących działań i produktów edukacyjnych do czasu wycofania zgody, a w celach statystycznych nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym została do Ciebie wysłana ostatnia wiadomość dotycząca działań i produktów edukacyjnych CEO. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).