Wielu znanych polityków i mężów stanu, w tym także Winston Churchill, zapisało się w naszej pamięci dzięki jednemu przemówieniu, a czasem kilku wypowiedzianym słowom. Do każdego cytatu dobierz imię i nazwisko polityka.