Niezwykle przydatny materiał przy realizacji programu nauczania KOSS. Proponowany plan można dowolnie modyfikować do własnych warunków pracy oraz potrzeb i możliwości uczniów. Zawiera obok tematu lekcji numeryczne oznaczenie treści szczegółowych z podstawy programowej oraz planowane osiągnięcia uczniów. 
 

 NASZA PROPOZYCJA

Plan wynikowy KOSS można modyfikować w zależności od warunków pracy i dostosowywać do potrzeb i możliwości uczniów.