Program nauczania KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej 

     Wyd. 1, s. 84, opr. miękka, 17,6x25,0 cm, ISBN: 978-83-66150-00-3
     Numer DKW-4014-3/99
   
  do pobrania 

Program nauczania przeznaczony do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. To zmodyfikowana – zgodnie z założeniami podstawy programowej – wersja programu nauczania edukacji obywatelskiej obecnego w polskich szkołach od 1995 roku. Uwzględnia wszystkie wymieniane w podstawie programowej cele kształcenia ogólnego (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe). Program KOSS może być realizowany w klasie ósmej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 
 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Program koss 2018.pdf (1MB)