A gdyby tak spróbować nie dzielić nauki w szkole na język polski, angielski czy wiedzę o społeczeństwie? Gdyby zacząć przybliżać uczniom na tych przedmiotach wzajemne powiązania, pojęcia, zagadnienia i zjawiska, na przykład z edukacji globalnej? Polecamy scenariusze lekcji opracowane w ramach programu CEO „W świat z klasą”, które z powodzeniem można wykorzystywać zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej. 

 

PIĘKNE ZMAGANIA - POKOJOWA NAGRODA NOBLA (A BEAUTIFUL STRUGGLE - THE NOBEL PEACE PRIZE) – SCENARIUSZ EDUKACJI GLOBALNEJ NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

AUTORKA: ANNA HENTEL

Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają krótką historię Pokojowej Nagrody Nobla oraz biografie jej laureatów i laureatek. Ćwicząc czytanie ze zrozumieniem życiorysów zastanowią się, czy warto walczyć o swoje ideały oraz czy dobro ogółu bywa ważniejsze od dobra indywidualnego człowieka. 

 

MALALA WALECZNA. CHARAKTERYSTYKA POSTACI RZECZYWISTEJ – SCENARIUSZ EDUKACJI GLOBALNEJ NA ZAJĘCIACH JĘZYKA POLSKIEGO 

AUTORKA: JADWIGA JAROSZ

Malala waleczna to postać rzeczywista – odważna pakistańska nastolatka, blogerka, aktywistka walcząca o prawa dziewcząt do edukacji, która za swoją działalność otrzymała w 2014 roku Pokojową Nagrodę Nobla. Podczas zajęć uczennice i uczniowie nauczą się pisać charakterystykę postaci rzeczywistej na przykładzie Malali Yousafzai. Przy okazji przyjrzą się jej codziennemu życiu i dowiedzą się, z jakimi wyzwaniami dotyczącymi dostępu do edukacji mierzą się dziewczęta w Pakistanie. Przed zajęciami poproś uczniów i uczennice, żeby poszukali informacji na temat Malali Yousafzai.

 

KOLOROWE REWOLUCJE, CZYLI O WSPÓŁCZESNEJ ROLI SYMBOLU – SCENARIUSZ EDUKACJI GLOBALNEJ NA ZAJĘCIACH JĘZYKA POLSKIEGO 

AUTORKA: MONIKA KOMISARCZYK

Zajęcia służą przybliżeniu młodzieży pojęcia symbolu przez pryzmat wybranych współczesnych przemian społeczno-politycznych na świecie. Uczniowie i uczennice poznają cechy symbolu jako środka wyrazu i zastanowią się nad symboliką różnych kolorów i roślin, które weszły do powszechnego użycia jako nazwy rewolucji bądź ruchów społeczno-politycznych.


Scenariusze powstały w ramach międzynarodowego projektu „W świat z klasą”, którego celem jest systematyczne włączanie zagadnień globalnych do zajęć przedmiotowych w oparciu o podstawy programowe kształcenia ogólnego. W tym kontekście systematyczność rozumiemy jako możliwie najczęstsze odwoływanie się podczas zajęć lekcyjnych do zagadnień edukacji globalnej oraz wartości stojących u jej podstaw, a także przybliżanie perspektywy globalnej, również w tych punktach podstawy programowej, które nie odwołują się do niej bezpośrednio.

 

 Zobacz także:

EDUKACJA GLOBALNA NA ZAJĘCIACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ, WARSZAWA 2017  

Publikacja powstała z myślą o nauczycielkach i nauczycielach WOS-u poszukujących materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Znajdą w niej Państwo scenariusze zajęć, ćwiczenia oraz propozycje projektów gimnazjalnych, które pomogą w systematyczny sposób włączać na zajęciach szkolnych perspektywę globalną, uwzględniając wymagania podstawy programowej.

 

DOROTA WÓJCIK-HETMAN, ELEONORA ŻMIJOWSKA-WNĘK, PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI NT. KORELACJI PROGRAMÓW PRZEDMIOTOWYCH, WROCŁAW 2015 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, partner projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Świat nieustannie się zmienia wymuszając, a może raczej stwarzając możliwości do zdobywania coraz to nowych umiejętności, odkrywania coraz to nowych przestrzeni życiowych. Trudno dziś przewidzieć jaka wiedza i jakie umiejętności będą niezbędne naszym wychowankom w ich przyszłym, dorosłym życiu? Dlatego tak istotne jest uświadomienie sobie, że współczesna edukacja, już na najniższych szczeblach, nie może poprzestać na przekazywaniu gotowej wiedzy, powinna koncentrować się na kształceniu kompetencji kluczowych i umiejętności przetwarzania wiedzy. (ze wstępu)