Propozycja krzyżówki pozwalającej sprawdzić wiedzę i umiejętność uczniów w pierwszym dziale „Komunikacja i współdziałanie”. Poprawne odpowiedzi załączono w pliku PDF.

 

 

 

 

Pionowo: 1) zasady skutecznego i pięknego wysławiania się, 4) przywódca grupy, partii politycznej, 5) przebieg dyskusji, ale również pierwszy człon nazwy stacji radiowej, 7) wygłosić je może każdy, miewa charakter oficjalny lub prywatny, 9) podstępne wykorzystywanie okoliczności, by skłonić kogoś do zachowania zgodnego z naszą wolą, 10) sprzeciw lub niedopuszczenie do przyjęcia uchwały parlamentu, 13) ruchy rąk podkreślające treść wypowiedzi, 14) operacja myślowa polegająca na rozkładzie problemu lub zjawiska na czynniki, części składowe.


Poziomo: 2) jedno z najczęściej stosowanych narzędzi promocji towarów lub usług, 3) gazeta wychodząca codziennie, 5) część negocjacji, jeden etap, 6) przekonywanie kogoś do własnych racji, namawianie, nakłanianie, 8) sposób zakończenia konfliktu, zgoda zwaśnionych stron, 11) spór, dyskusja publiczna na tematy polityczne lub społeczne, 12) tytuł tabloidu, ale również informacja, a nie opinia, 15) opiera się na niej komunikacja werbalna.

 

Opracowano na podstawie:

KOSS. Zadania i krzyżówki. Cz. 1 i 2
Wybór i opracowanie Urszula Małek 
Wyd. 1, s. 224, opr. miękka, 17,6x25,0 cm, ISBN  978-83-89623-58-4
Centrum Edukacji Obywatelskiej 2011