Propozycja krzyżówki pozwalającej sprawdzić wiedzę i umiejętność uczniów w pierwszym dziale „Komunikacja i współdziałanie”. Krzyżówkę można wydrukować w formacie PDF lub wypełnić w edytorze Word. Poprawne odpowiedzi załączono w pliku PDF.

Foto: Crossword Anyone? Chip Griffin/Flickr.com

 

Pionowo: 2) grana przez aktora, ale również społeczna, 4) zmiana przez jednostki lub grupy ich miejsca w strukturze społecznej, 7) warstwa ludzi wykształconych, wykonująca zawodowo pracę umysłową, 8) grupa społeczna, której członków łączą silne i  trwałe więzi emocjonalne, 11) kilka lub kilkanaście osób, które łączą bezpośrednie więzi, to grupa...

Poziomo: 1) ludzie, których łączy przebywanie w jednym miejscu i czasie, między którymi czasem dochodzi do interakcji, 3) system norm, zasad i ocen wskazujący, co jest dobre, a  co złe, właściwe i niewłaściwe, 5) przystosowanie jednostki do życia w społeczeństwie, inaczej uspołecznienie, 6) dokument wewnętrzny, w którym są regulowane podstawy działania szkoły; mają go również inne organizacje, 8) całokształt relacji, jakie łączą np. członków grupy lub wspólnoty społecznej, 9) zbiór norm stanowionych przez państwo i obowiązujących na jego terytorium, 10) przyjęty sposób postępowania,12) komputerowa, ale również społeczna, 13) rodzaj kary za nieprzestrzeganie zasad postępowania, np. grzywna, kara pozbawienia wolności, 14) samodzielne kierowanie swoimi sprawami przez grupę lub wspólnotę, np. w szkole.

Opracowano na podstawie:

KOSS. Zadania i krzyżówki. Cz. 1 i 2
Wybór i opracowanie Urszula Małek 
Wyd. 1, s. 224, opr. miękka, 17,6x25,0 cm, ISBN  978-83-89623-58-4
Centrum Edukacji Obywatelskiej 2011