WYBIERZ ĆWICZENIE  TRÓJPODZIAŁ WŁADZY  JAKIEJ WŁADZY TU BRAKUJE?  KONKURS! CZY TO JEST ZGODNE Z PRAWEM? 


TRÓJPODZIAŁ WŁADZY

Przyjrzyj się uważnie zamieszczonemu poniżej rysunkowi. Wykonaj w domu podobną ilustrację, ukazującą trójpodział władzy w Polsce oraz innym wybranym kraju. Może to być rysunek tuszem, kredkami, flamastrami, kolaż itp.

Rys. Julian Bohdanowicz

JAKIEJ WŁADZY TU BRAKUJE?

Podzielcie się na trzy grupy. Każda grupa zapozna się z sytuacją, która miała miejsce w jednym z trzech państw. Zastanówcie się nad przedstawionymi zdarzeniami i spróbujcie odpowiedzieć na zamieszczone pod tekstem pytanie. Wybierzcie reprezentanta, który przedstawi klasie wasz przypadek i odpowie na pytania. Pamiętajcie o poparciu swoich wypowiedzi przykładami.

 

GRUPA A

Sto lat temu w Republice Dżudo grupka wynalazców zaczęta konstruować samochody. To wygodne urządzenie stało się po paru latach bardzo popularne. Wraz ze zwiększeniem się liczby samochodów pojawiły się również i kłopoty. Żandarmeria i sądy pozostawały bezradne wobec negatywnych zjawisk wywołanych używaniem nowego wynalazku, jako że parlament zajęty przygotowaniami do Wielkiej Zimowej Olimpiady Kontynentalnej nie znalazł czasu, aby opracować nowe „samochodowe“ prawo. Ograniczył się tylko do przypomnienia najważniejszych zapisów „Prawa o noszeniu worków na drogach“ z 1706 roku.

Czy sądzicie, że wprowadzenie nowych praw jest zadaniem pilnym? Jak moglibyście to uzasadnić? Podajcie przykład jakiejś trudnej sytuacji, będącej skutkiem braku funkcjonowania odpowiedniej władzy w tym państwie.

 

GRUPA B

Sto lat temu w Demokratycznej Federacji Oszczędnii zdecydowano się na poważny wydatek. Zakupiono 10000 sztuk nowego wynalazku: samochodu. Równocześnie z Królestwa Automobilu sprowadzono także nowoczesny kodeks drogowy. Na koniec wyłożono znaczną sumę na przeszkolenie sędziów Sądu Samochodowego. Gdy jednak przyszło do wydania kolejnych pieniędzy - na policję drogową - większość obywateli zaprotestowała. „Nie wszyscy mamy samochody“ - argumentowano - „a wszyscy ponosimy związane z nimi wydatki!“. Tak więc powołania policji zaniechano.

Czy spodziewacie się, że rozwój motoryzacji w Oszczędnii będzie przebiegał bez zakłóceń? Podajcie przykład jakiejś trudnej sytuacji czekającej obywateli tego państwa.

 

GRUPA C

W Cesarstwie Słusznej Drogi pojawiły się sto lat temu pierwsze samochody. Cesarz polecił opracować kodeks samochodowy, a następnie wyszkolić funkcjonariuszy policji drogowej. Już po roku mnóstwo patroli wyruszyło na drogi, aby ścigać i skazywać samochodowych przestępców. Do policjantów zwracali się również sami kierowcy, mający pretensje do innych kierowców, piesi zanosili skargi na posiadaczy samochodów itd. Dzielni policjanci wydali wiele wyroków skazujących.

Czy taka rola policji drogowej wydaje się wam właściwa? Wymyślcie jakąś sytuację na poparcie waszego zdania w tej sprawie.


 KONKURS! CZY TO JEST ZGODNE Z PRAWEM?

Poniżej opisano siedem fikcyjnych sytuacji. Zastanówcie się w parach, czy mogłyby się one zdarzyć w państwie praworządnym, szanującym zasadę trójpodziału władzy. Spróbujcie uzasadnić każda odpowiedź. Zwycięska para, która najlepiej wywiąże się ze swojego zadania, otrzymuje w nagrodę „Medal Monteskiusza”.

  1. Sąd uniewinnił osobę oskarżoną o obrazę prezydenta, ale premier zmienił tę decyzję.
  2. Sąd uniewinnił oskarżonego w procesie o kradzież, mimo że oskarżony odmówił składania zeznań.
  3. Parlament uchwalił ustawę znoszącą karę śmierci, choć rząd był temu zdecydowanie przeciwny.
  4. Policjant zdecydował, że kierowca, który prowadził auto w stanie nietrzeźwym, musi oddać je na potrzeby miejscowego przedszkola.
  5. Wyborcy odwołali sędziów sądu okręgowego, gdyż ci nie chcieli wydawać wyroków zgodnych z ich oczekiwaniami.
  6. Rząd zmienił uchwaloną przez parlament ustawę budżetową, gdyż zabrakło pieniędzy na potrzeby administracji państwowej.
  7. Sędziowie uchwalili, że w związku z niesprawnym funkcjonowaniem prokuratury i policji sami zajmą się ściganiem przestępców.

Kategoria lekcji: