WYBIERZ ĆWICZENIE  CZTERY TRAKTATY  DWIE ZASADY  KTO SIĘ TYM ZAJMUJE?  PARLAMENT EUROPEJSKI OBRADUJE   SKĄD I NA CO TE PIENIĄDZE? EUROPA 2020, CZYLI CO DALEJ?  JAKIE KORZYŚCI?  PROMUJEMY EUROPEJSKIE REGIONY  UNIA I MY  MŁODY TEŻ MOŻE!  TY TEŻ WESZŁAŚ/WSZEDŁEŚ DO UNII! TRZY PYTANIA 


CZTERY TRAKTATY

Korzystając z informacji w lekcji oznaczonych piktogramem kosa, dopasuj do najważniejszych traktatów europejskich ich główne ustalenia. Sporządź miniwykres ilustrujący treść czterech traktatów.

 1. Traktaty rzymskie.
 2. Traktat z Maastricht.
 3. Traktat z Nicei.
 4. Traktat lizboński.

a. określenie zasad funkcjonowania UE po rozszerzeniu w 2004 i 2007 r. ;

b. ustanowienie wspólnoty gospodarczej i wspólnoty energii atomowej;

c. usprawnienie instytucji UE, prezydent UE, Karta praw podstawowych;

d. wspólna polityka gospodarcza, zagraniczna i bezpieczeństwa, ustanowienie UE i obywatelstwa unijnego.


DWIE ZASADY

Pracując w parach, wyjaśnijcie, jak w Unii Europejskiej są realizowane zasady solidarności i pomocniczości. Jak wyglądałoby życie w UE, gdyby one nie obowiązywały? Wskażcie, które z poniższych działań odnosi się do każdej z tych zasad, a następnie spróbujcie podać podobne własne przykłady.

Przykłady:

• Na rozwój mniej rozwiniętych regionów, w tym wschodniej Polski, przeznaczono dodatkowe środki z budżetu UE.

• Komisja Europejska nie zajmuje się jakością podręczników w poszczególnych krajach.

 


KTO SIĘ TYM ZAJMUJE?

Uzupełnij tabelkę (do pobrania w formacie PDF), wstawiając we właściwe miejsca informacje dotyczące poszczególnych organów Unii Europejskiej.

 

Organ UE

Kto wchodzi w skład?

Czym się zajmuje?

Rada Europejska

 

 

Rada Unii Europejskiej

 

 

Komisja Europejska

 

 

Parlament Europejski

 

 

 

 • głowy państw członkowskich;
 • przedstawiciele rządów (ministrowie lub osoby w randze ministra);
 • komisarze (jeden z każdego państwa UE) wybierani na pięć lat;
 • posłowie wybierani w wyborach powszechnych i bezpośrednich.
 
 • wyznacza główne kierunki rozwoju UE;
 • podejmuje decyzje i tworzy prawo;
 • organ wykonawczy i administracyjny;
 • organ doradczy i kontrolny, zatwierdza budżet, współtworzy prawo.

 


PARLAMENT EUROPEJSKI OBRADUJE

Wejdź na stronę internetową Parmanetu Europejskiego i przeczytaj materiał dziennikarski z ostatniej sesji (http://www.europarl.europa.eu/news/pl). Sprawdź, co jeszcze jest na tej stronie. Poszukaj informacji o grupach politycznych, znajdź relację wideo z jednego posiedzeń, odszukaj instrukcje pisania petycji do Parlamentu, galerię zdjęć, ostatnie wystąpienie przewodniczącego PE.


SKĄD I NA CO TE PIENIĄDZE?

Przeanalizuj zamieszczone wykresy: „Budżet UE w latach 2007-2013 i 2014-2020” i „Wpłaty i wypłaty z budżetu UE w latach 2007-2014” (do pobrania w formacie PDF na dole strony) i odpowiedz na pytania.

 1. Jakie są trzy główne źródła pieniędzy w budżecie unijnym?
 2. Na jakie dwa obszary przeznacza się najwięcej środków?
 3. Które kraje wpłacają najwięcej (netto), a które najwięcej otrzymują?
 4. Jakie nowe dla siebie informacje wyczytałeś/wyczytałaś z wykresów o budżecie UE? Czy coś cię w nich zaskoczyło?

 


EUROPA 2020, CZYLI CO DALEJ?

Jak powinna wyglądać wspólna Europa za 10–20 lat? UE powoli podnosi się z najpoważniejszego kryzysu gospodarczego w swej historii. Strategia na następne 10 lat zakłada rozwój przemysłu przyjaznego dla środowiska, gospodarki cyfrowej (w tym powszechnego dostępu do szybkiego internetu) oraz unowocześnienie kształcenia. Przewiduje wzrost zatrudnienia, walkę z ubóstwem, zwiększenie nakładów finansowych na badania naukowe i rozwój technologii, a także bardziej skuteczne działanie na rzecz ochrony klimatu, m.in. dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W dziedzinie edukacji będzie chodzić m.in. o zmniejszenie odsetka uczniów przerywających naukę szkolną (z 15% do poniżej 10%) oraz zwiększenie liczby osób z wyższym wykształceniem. A ty w jakiej Europie chciałbyś/chciałabyś żyć? Co i jak powinno się tu zmienić?

 


JAKIE KORZYŚCI?

Ważną rolę w UE ogrywają euroregiony, czyli obszary obejmujące części dwóch lub więcej sąsiadujących ze sobą państw, z których przynajmniej jedno należy do Unii. Euroregion to organizacja ponadgraniczna powołana formalną umową przez władze samorządowe. Celem takich organizacji jest przede wszystkim rozwiązywanie wspólnych problemów – np. ekologicznych czy gospodarczych. Polskie miasta i gminy przygraniczne należą do 18 euroregionów położonych wzdłuż naszych granic. Odnajdź informacje o nich w internecie. Zastanówcie się, jakie korzyści płyną ze współpracy między społecznościami lokalnymi sąsiadujących ze sobą państw, i w punktach wypiszcie je na tablicy.
 


PROMUJEMY EUROPEJSKIE REGIONY

Korzystając z przewodników turystycznych, atlasu, albumów, napisz krótką informację o wybranym regionie europejskim, np. o Sycylii, Korsyce, Flandrii, Tyrolu, Andaluzji, Bretanii, Morawach, Mazurach, zachęcając potencjalnych turystów lub inwestorów do jego odwiedzenia. Zadbaj, by w twojej pracy znalazły się informacje na temat wielkości, granic i historii regionu, jego mieszkańców i języka, którym mówią. Napisz, co w danym regionie wydaje ci się atrakcyjne i ciekawe, wskaż też problemy, jakim musi on stawić czoło. Wymyśl hasło i plakat, które będą promowały wybrany przez ciebie region. Zadanie to możecie wykonywać w parach.


UNIA I MY

Pracując najpierw w parach, a potem wspólnie w klasie, porozmawiajcie o tym, co dla Polaków oznacza członkostwo w Unii Europejskiej. Co z tego wynika dla kraju i życia codziennego jego obywateli? Po czym – waszym zdaniem – widać, że jesteśmy krajem europejskim? Jak wyglądałaby teraz Polska, gdybyśmy nie należeli do Unii?


MŁODY TEŻ MOŻE!

Wy też możecie wpływać na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Nie pracujecie wprawdzie w unijnych urzędach, macie jednak łatwy dostęp do informacji, a także do narzędzi ułatwiających komunikowanie się z władzami UE oraz – co równie ważne – między sobą (np. przez stronę www.europa.eu).

W Europejskim Portalu Młodzieżowym (europa.eu/youth) znajdziecie wiadomości o edukacji i pracy w różnych krajach UE, wolontariacie czy wymianach, podróżowaniu, prawach i inicjatywach młodych. Europejski Portal Młodzieży (eyppoland.com) to miejsce, gdzie młodzi ludzie spotykają się z rówieśnikami z innych krajów i dyskutują o wspólnej Europie.

Swoją stronę ma też programy unijny Erasmus+. Możecie też zabrać głos w aktualnych dyskusjach o przyszłości Europy w waszym regionie lub obejrzeć debaty Komisji Europejskiej na EuTube. Europa czeka na wasze głosy i pomysły!
 


TY TEŻ WESZŁAŚ/WSZEDŁEŚ DO UNII!

Wszyscy Polacy zdają sobie sprawę, że na żaden europejski cud nie ma co liczyć, a ostateczny bilans zmian zależy tylko od nas. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że oni sami na wejściu do UE nie skorzystali – nie znają języków, są za mało przebojowi, mieszkają z dala od dużych miast i nie mają szans na awans społeczny czy ekonomiczny. A jak ty widzisz swoją przyszłość w zjednoczonej Europie? Na co masz nadzieję? Czego się obawiasz? Co ty sama/sam możesz zrobić, aby spełniły się twoje nadzieje, a nie obawy? Napisz na ten temat esej lub wykonaj pracę plastyczną (komiks, kolaż lub fotomontaż).
 


TRZY PYTANIA

Na podstawie informacji z podręcznika i mapy wymyśl trzy pytania do quizu na temat Unii Europejskiej i zapisz je na kartce. Następnie wymień się kartką z kolegą/koleżanką z ławki i sprawdź, czy umiesz odpowiedzieć na jego/jej pytania.

Oto przykłady:

 1. Czy przekraczając granicę Wielkiej Brytanii, trzeba przejść kontrolę graniczną?
 2. Czy Hiszpanka musi wymieniać walutę, gdy chce coś kupić we Włoszech?