Wyraz dodawany do adresu: 
iii

Obóz Jeniecki w Malborku

Uczniowie gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Malborku postanowili w  ramach projektu „Uczniowie adoptują zabytki „ zająć się niemal całkowicie zapomnianym w Malborku terenem po byłym obozie jenieckim oznaczonym niegdyś jako stalag Marienburg Willenberg XX B. 

Strony