Wyraz dodawany do adresu: 
iii

Szkoła współpracy polsko-ukraińskiej

Jak przełamać stereotyp Ukraińców, najliczniejszej grupy imigranckiej w Lublinie, nazywanych często „Ruskimi”? Gimnazjaliści ze szkoły nr 9 pod opieką nauczycielki powołali do życia „Szkołę Współpracy Polsko-Ukraińskiej”. 

Strony