Polecamy scenariusze lekcji do części pierwszej podręcznika  „Przewodnik obywatelski". Każdy scenariusz składa się z celów lekcji (cele wynikające z podstawy programowej zostały wyróżnione), metod i środków dydaktycznych oraz sposobu przeprowadzenia zajęć. Włączenie propozycji dodatkowych ćwiczeń oraz materiałów z „Wiedzieć więcej" umożliwia pogłębienie, jak również poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie wykraczającym poza wymogi podstawy programowej. Do pobrania w formacie PDF.

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Scenprzewobyw 2019 mob.pdf (2MB)