Trudno sobie wyobrazić realizację programu nauczania „Przewodnik obywatelski” bez dobrze przygotowanego rozkładu materiału nauczania. Obowiązujące w szkole zapisy obligują często nauczycieli i nauczycielki do sporządzenia planu wynikowego. Polega on na zaplanowaniu czynności, które uczeń/uczennica powinien/powinna opanować w trakcie lekcji. Sformułowany w postaci wymagań pomaga ocenić przyrost wiedzy i umiejętności w procesie kształcenia.

Nie ma uniwersalnego planu wynikowego. Zdaniem profesora Bolesława Niemierko, „nie może to być jeden zbiór wymagań, gdyż uzdolnienia uczniów są nazbyt zróżnicowane. Niezbędna jest pewna hierarchia wymagań” (Między oceną szkolną a dydaktyczną, s. 123). Proponowany przez nas dokument powinien stanowić punkt wyjścia do stworzenia wymagań programowych dla konkretnego zespołu klasowego, z którym pracujecie. Możecie go dowolnie modyfikować lub na jego podstawie opracować własny plan. Plan do pobranie w formacie docx.