JAK OCENIAĆ UCZNIÓW? WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI
Alicja Pacewicz, Tomasz Merta
Wyd. 4, s. 230, opr. miękka, 17,6x25,0 cm, ISBN: 978-83-89623-53-9
Centrum Edukacji Obywatelskiej 2012
 

Książka adresowana jest przede wszystkim do tych nauczycieli, którzy uczą wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum według programu KOSS. Może jednak być wykorzystywana również przez nauczycieli przedmiotu w szkole podstawowej. Odpowiada na pytanie, jak oceniać uczniów w sposób jak najbardziej obiektywny, wszechstronny i sprzyjający rozwojowi. Zawiera wskazówki dotyczące oceniania wiedzy, umiejętności oraz aktywności uczniów, a także konkretne przykłady prac uczniowskich wraz z kryteriami, według których były oceniane. Publikacja uwzględnia wszystkie wymieniane w starej podstawie programowej cele kształcenia ogólnego (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe). Została także wzbogacona o informacje na temat oceniania kształtującego (OK), jednego z najbardziej skutecznych i nowoczesnych sposobów oceny uczniów, a także o rozdział poświęcony ocenianiu w pracy metodą projektów.
Publikacja nie jest dostępna w sprzedaży. Mogą ją bezpłatnie pobrać ze strony nauczyciele uczący z podręcznika KOSS.
 

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Kilka słów o programie KOSS

II . Ogólne zasady oceniania

III . Jak oceniać osiągnięcia uczniów – wskazówki i przykłady

IV. Tabela kryteriów – co to jest i w czym może pomóc?

V. Narzędzia oceny – przykłady zadań sprawdzających wraz z kryteriami

VI. Jak jeszcze można dręczyć uczniów, czyli inne pomysły zadań

VII . Projekt uczniowski na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

Aneksy

A. Autentyczne ocenianie

B. Nauczyciele KOSS tworzą kryteria i narzędzia oceny

C. Jak oceniać prace uczniowskie? – przykłady

D. System oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

E. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

F. Podstawa programowa

G. Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum w 2012 roku