III. Małe ojczyzny i wspólne państwo

Uczniowie gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Malborku postanowili w  ramach projektu „Uczniowie adoptują zabytki „ zająć się niemal całkowicie zapomnianym w Malborku terenem po byłym obozie jenieckim oznaczonym niegdyś jako stalag Marienburg Willenberg XX B. 

Uczniowie z gminy Mucharz postanowili pochwalić się swoim urokliwym miejscem zamieszkania. Stworzyli stronę internetową, dzięki której każdy może poznać tę ciekawą okolicę.

Jak przełamać stereotyp Ukraińców, najliczniejszej grupy imigranckiej w Lublinie, nazywanych często „Ruskimi”? Gimnazjaliści ze szkoły nr 9 pod opieką nauczycielki powołali do życia „Szkołę Współpracy Polsko-Ukraińskiej”. 

Kilka lat temu nauczyciele i nauczycielki, zachęceni przez Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu, postanowili przybliżyć swoim uczniom sylwetki osób odznaczonych tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów świata”. Byli przekonani, że losy tych ludzi, którzy z narażeniem życia swojego i swojej rodziny, ratowali skazanych na zagładę Żydów, to najważniejsza lekcja do przeprowadzenia.

Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach zrealizowali w swoim środowisku lokalnym projekt „Precz z nietolerancją” i zamalowali rasistowskie graffiti na murach ich miasta.