V. NASZ LOKALNY SAMORZĄD

Co roku jedna z nauczycielek z Zespołu Szkół Nr 3 w Chruszczobrodzie organizuje akcję „Pożyteczne wakacje”. Program trwa 10 dni. W tym czasie spotykamy się codziennie na 4 godziny, łącznie przepracować musimy 40 godzin, i porządkujemy tereny ogólnodostępne, sadzimy kwiaty, krzewy i drzewa, robimy klomby.

Uczniowie Gimnazjum nr 8 w Łodzi zrealizowali trzy projekty poświęcone historii miasta. Pierwszy zespół opracował polsko-angielski młodzieżowy przewodnik po Łodzi, drugi - badał dzieje klasztoru w Łagiewnikach, trzeci - zajął się miejskimi odbojami, ochraniającymi niegdyś wjazdy do kamienic.

Uczennice Gimnazjum nr 8 w Płocku opracowały projekty poświęcone swojemu miastu. Jedna z nich zebrała opinie mieszkańców, przeprowadzając ankietę pod hasłem „Drodzy płocczanie, mam do was pytanie”. 

Każdy młody człowiek chce być dumny z miejsca, z którego pochodzi. Ale co zrobić, gdy mała ojczyzna zamienia się w wielką powierzchnię reklamową? Gdy nikt już nie broni przestrzeni publicznej, nie dba, by była przyjazna dla mieszkańców i turystów?

W Krośnie ruszyła już trzecia edycja programu „Lekcja samorządowa”. Projekt, zainicjowany przez Młodzieżową Radę Miasta Krosna, skierowany jest do uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych. Ma na celu aktywizację młodzieży, włączenie jej w sprawy związane z działalnością samorządu lokalnego, a także zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami mieszkańców oraz kształcenie w młodych ludziach umiejętności rozwiązywania problemów na styku obywatel – urząd.

Uczniowie szkół z gminy Limanowa postanowili zająć się przejrzystością lokalnych urzędów i instytucji. Zaczęli od zespołowego opracowania ankiety, którą następnie przeprowadzili wśród petentów Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego, Sądu Okręgowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.