VIII. Polska w świecie, Polska w Europie

Od kilku lat uczniowie i uczennice z całej Polski uczestniczą w konkursach Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej oraz CEO. Dotyczą one miejsca Polski w Unii, korzyści i problemów wynikających z przynależności do europejskiej wspólnoty, a także przyszłości Europy.

Gimnazjaliści uczestniczący w programie @ktywista zajęli się problemem braku ścieżek rowerowych. Zwrócili się o Unii Europejskiej z prośbą o pomoc. Dowiedzieli się, że Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego postanowiła przeznaczyć 300 tys. euro z przyszłorocznego budżetu UE na dofinansowanie unijnych ścieżek rowerowych.

Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna akcja międzynarodowa ukazująca globalne problemy współczesnego świata. Gimnazjaliści ze Zbąszynia przystąpili do TEG w ramach programu CEO „Edukacja globalna”. Podzieleni na zespoły przeprowadzili akcję plakatową na temat dostępu do żywności, a zwłaszcza wody w różnych częściach świata.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce co roku organizuje konkursy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poświęcone członkostwu Polski w UE. W każdej edycji uczestniczyło kilkaset szkół.  W 2009 r. - na pięciolecie naszego wejścia do Unii Europejskiej - konkurs odbywał się pod hasłem „Przybij piątkę!”.

Uczniowie Gimnazjum w Poczesnej postanowili zająć się sprawą odpowiedzialnej konsumpcji. Zrealizowali projekt „Kupuję odpowiedzialnie, myśląc lokalnie i globalnie”. Omawiali zależności między konsumpcją, gospodarką a środowiskiem naturalnym na przykładzie rybołówstwa.