Wiadomości zebrane w drugiej części podręcznika pomogą odpowiedzieć na dwa ważne pytania: jak funkcjonuje polski system prawny i jak się w nim na co dzień poruszać. Wyjaśniamy, jak rozumieć przepisy, pisać proste pozwy, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa czy odwołania od decyzji administracyjnych. Omawiamy również, jakie prawa i wolności przysługują młodym obywatelom oraz jak można ich bronić. Polecamy najciekawsze fragmenty lekcji.

Trudno sobie wyobrazić realizację programu „Przewodnik obywatelski” bez dobrze przygotowanego rozkładu materiału nauczania. Obowiązujące w szkole zapisy obligują często nauczycieli i nauczycielki do sporządzenia planu wynikowego. Proponowany przez nas dokument powinien stanowić punkt wyjścia do stworzenia wymagań programowych dla konkretnego zespołu klasowego, z którym pracujecie.

Rozkład materiału zgodny z obowiązującą podstawą programową do wiedzy o społeczeństwie w liceum i technikum. Pomaga zorganizować pracę w trakcie całego roku szkolnego. Do pobrania ze strony w formacie docx.

Polecamy scenariusze lekcji do części pierwszej podręcznika „Przewodnik obywatelski". Każdy scenariusz składa się z celów lekcji (cele wynikające z podstawy programowej zostały wyróżnione), metod i środków dydaktycznych oraz sposobu przeprowadzenia zajęć. Włączenie propozycji dodatkowych ćwiczeń oraz materiałów z „Wiedzieć więcej" umożliwia pogłębienie, jak również poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie wykraczającym poza wymogi podstawy programowej. Do pobrania w formacie PDF. 

Program przeznaczony jest do nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie kształcenia podstawowego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum. Mamy nadzieję, że nasz program stanie się dla młodych ludzi prawdziwym przewodnikiem, który ich nauczy, jak poruszać się w demokratycznym państwie prawnym. Można go pobrać w formacie PDF.

Strony