Z przyjemnością prezentujemy drugą część „Przewodnika obywatelskiego”. Jesteśmy pewni, że gdy bliżej go poznacie, zapragniecie zmienić swój podręcznik na nasz. A jest tego wart, by z niego uczyć! Jego zaletą jest żywy język, przejrzysta struktura, znakomite wyczucie potrzeb młodych ludzi oraz różnorodne i doskonale dobrane ćwiczenia. Podręcznik uzyskał numer dopuszczenia: 1031/2/2020

W tym rozdziale zetkniecie się z zagadnieniami dotyczącymi świata. Przedstawiamy, w jaki sposób przebiegały procesy demokracji i integracji w naszej części Europy i stawiamy pytania o ich dalszy rozwój. Uświadamiamy młodym ludziom, że są częścią globalnego świata i muszą zmierzyć się z jego wyzwaniami – konfliktami, nierównościami, ubóstwem czy kryzysem klimatycznym. Zachęcamy, by się z nimi skonfrontować, oraz żeby mądrze działać.

Wiadomości zebrane w drugiej części podręcznika pomogą odpowiedzieć na dwa ważne pytania: jak funkcjonuje polski system prawny i jak się w nim na co dzień poruszać. Wyjaśniamy, jak rozumieć przepisy, pisać proste pozwy, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa czy odwołania od decyzji administracyjnych. Omawiamy również, jakie prawa i wolności przysługują młodym obywatelom oraz jak można ich bronić. Polecamy najciekawsze fragmenty lekcji.

Trudno sobie wyobrazić realizację programu „Przewodnik obywatelski” bez dobrze przygotowanego rozkładu materiału nauczania. Obowiązujące w szkole zapisy obligują często nauczycieli i nauczycielki do sporządzenia planu wynikowego. Proponowany przez nas dokument powinien stanowić punkt wyjścia do stworzenia wymagań programowych dla konkretnego zespołu klasowego, z którym pracujecie.

Rozkład materiału zgodny z obowiązującą podstawą programową do wiedzy o społeczeństwie w liceum i technikum. Pomaga zorganizować pracę w trakcie całego roku szkolnego. Do pobrania ze strony w formacie docx.

Strony