Trudno sobie wyobrazić realizację programu „Przewodnik obywatelski” bez dobrze przygotowanego rozkładu materiału nauczania. Obowiązujące w szkole zapisy obligują często nauczycieli i nauczycielki do sporządzenia planu wynikowego. Proponowany przez nas dokument powinien stanowić punkt wyjścia do stworzenia wymagań programowych dla konkretnego zespołu klasowego, z którym pracujecie.

Rozkład materiału zgodny z obowiązującą podstawą programową do wiedzy o społeczeństwie w liceum i technikum. Pomaga zorganizować pracę w trakcie całego roku szkolnego. Do pobrania ze strony w formacie docx.

Polecamy scenariusze lekcji do części pierwszej podręcznika „Przewodnik obywatelski". Każdy scenariusz składa się z celów lekcji (cele wynikające z podstawy programowej zostały wyróżnione), metod i środków dydaktycznych oraz sposobu przeprowadzenia zajęć. Włączenie propozycji dodatkowych ćwiczeń oraz materiałów z „Wiedzieć więcej" umożliwia pogłębienie, jak również poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie wykraczającym poza wymogi podstawy programowej. Do pobrania w formacie PDF. 

Program przeznaczony jest do nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie kształcenia podstawowego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum. Mamy nadzieję, że nasz program stanie się dla młodych ludzi prawdziwym przewodnikiem, który ich nauczy, jak poruszać się w demokratycznym państwie prawnym. Można go pobrać w formacie PDF.

Oprócz konkretnych informacji na temat państwa i jego instytucji, w drugim rozdziale „Przewodnika obywatelskiego” znajdziecie też ćwiczenia, które ułatwią wam utrwalenie wiadomości oraz zachęcą do dyskusji. Bo wiedza to nie wszystko! Informacje nie są po to, by je kolekcjonować, ale po to, by rozwiązywać konkretne problemy. Warto więc zajrzeć do naszego podręcznika i przeczytać wybrane fragmenty, by się o tym przekonać.  

Strony