Przedstawiamy 7 minilekcji obywatelskich, czyli siedem krótkich prezentacji multimedialnych. Slajdy można wyświetlać na YouTube lub prezentować jak plansze na ekranie komputera za pomocą programu Adobe Acrobat Raeader. Minilekcje zostały tak pomyślane, aby wesprzeć nauczycieli w pracy na lekcji wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym i technikum. Na początek przygotowaliśmy minilekcję „W świecie politycznych idei”, na kolejne trzeba będzie chwilę poczekać. 

Z przyjemnością prezentujemy drugą część „Przewodnika obywatelskiego”. Jesteśmy pewni, że gdy bliżej go poznacie, zapragniecie zmienić swój podręcznik na nasz. A jest tego wart, by z niego uczyć! Jego zaletą jest żywy język, przejrzysta struktura, znakomite wyczucie potrzeb młodych ludzi oraz różnorodne i doskonale dobrane ćwiczenia. Podręcznik uzyskał numer dopuszczenia: 1031/2/2020

W tym rozdziale zetkniecie się z zagadnieniami dotyczącymi świata. Przedstawiamy, w jaki sposób przebiegały procesy demokracji i integracji w naszej części Europy i stawiamy pytania o ich dalszy rozwój. Uświadamiamy młodym ludziom, że są częścią globalnego świata i muszą zmierzyć się z jego wyzwaniami – konfliktami, nierównościami, ubóstwem czy kryzysem klimatycznym. Zachęcamy, by się z nimi skonfrontować, oraz żeby mądrze działać.

Wiadomości zebrane w drugiej części podręcznika pomogą odpowiedzieć na dwa ważne pytania: jak funkcjonuje polski system prawny i jak się w nim na co dzień poruszać. Wyjaśniamy, jak rozumieć przepisy, pisać proste pozwy, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa czy odwołania od decyzji administracyjnych. Omawiamy również, jakie prawa i wolności przysługują młodym obywatelom oraz jak można ich bronić. Polecamy najciekawsze fragmenty lekcji.

Trudno sobie wyobrazić realizację programu „Przewodnik obywatelski” bez dobrze przygotowanego rozkładu materiału nauczania. Obowiązujące w szkole zapisy obligują często nauczycieli i nauczycielki do sporządzenia planu wynikowego. Proponowany przez nas dokument powinien stanowić punkt wyjścia do stworzenia wymagań programowych dla konkretnego zespołu klasowego, z którym pracujecie.

Strony