Minilekcja obywatelska opracowana na podstawie webinarium pod tym samym tytułem, które poprowadził dr Błażej Choroś, adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich na Uniwersytecie Opolskim oraz członek TeamEurope - zespołu zewnętrznych ekspertów Komisji Europejskiej. Mamy nadzieję, że nasza prezentacja pomoże Wam przygotować własną, ciekawą lekcję zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej. 

Tym razem na minilekcji obywatelskiej skupimy się na tematach, które uczniom sprawiają najwięcej problemów, zwłaszcza na sprawdzianach i maturze. Wyjaśnimy na przykładach, jakie są relacje między administracją rządową a samorządową oraz wytłumaczymy zawiłości procesu sądowego. Zwrócimy też baczną uwagę na podchwytliwe zadania, jakie pojawiły się ostatnio na maturze z WOS-u.

Dziś często posługujemy się pojęciem praw człowieka. Kiedy na przykład rodzice każą nam iść wcześnie spać, mówimy, że naruszają nasze prawa człowieka, a my przecież mamy prawo do wolności. Albo kiedy nie pozwalają nam się spotkać z przyjaciółmi, a w końcu istnieje prawo do zgromadzeń… Czy jednak można naruszać prawa człowieka w relacjach międzyludzkich? Na naszej minilekcji obywatelskiej opowiemy, czym właściwie są prawa człowieka oraz kogo chronią, przed kim i w jaki sposób? 

Współczesna demokracja opiera się na zasadzie suwerenności ludu. Na naszej minilekcji obywatelskiej postaramy się rozstrzygnąć, co to oznacza w praktyce. Czy „lud” powinien rządzić bezpośrednio, czy też za pośrednictwem swoich przedstawicieli? Decyzja, kto zostanie owym przedstawicielem należy do obywateli, którzy wrzucają kartę do głosowania do urny wyborczej. Ale co się stanie, gdy przedstawiciele zapomną, kogo i po co reprezentują?

Transformacja polityczna i ekonomiczna zmieniła roku oblicze Polski. Nasza minilekcja przybliży uczniom i uczennicom zagadnienie mobilności przestrzennej Polaków w kontekście przemian społecznych w ciągu ostatnich 30 lat. Opowiemy, ilu Polaków wyjechało za granicę i jakie kraje wybrali jako swoje przeznaczenie. Przyjrzymy się też różnym typom migracji i poszukamy odpowiedzi na pytanie, kto szuka dziś schronienia w Polsce.

Strony