Polecamy scenariusze lekcji do podręcznika „Przewodnik obywatelski. Część 2”. Każdy scenariusz składa się z celów lekcji (cele wynikające z podstawy programowej zostały wyróżnione), metod i środków dydaktycznych oraz sposobu przeprowadzenia zajęć. Włączenie propozycji dodatkowych ćwiczeń oraz materiałów z „Wiedzieć więcej" umożliwia pogłębienie, jak również poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie wykraczającym poza wymogi podstawy programowej. Do pobrania w formacie PDF.

Niezastąpiony Przewodnik obywatelski dla uczniów i uczennic liceum i technikum. Tematy bliskie doświadczeniu młodego obywatela, pasjonujący wykład, wyjaśnienie w sposób jasny trudnych zjawisk i terminów oraz dobrze dobrane ćwiczenia gwarantują zdobycie rzetelnej wiedzy z WOS-u i przygotowanie się do matury na poziomie podstawowym. Podręcznik składa się z dwóch części. Obie uzyskały numer dopuszczenia (cz. 1: 1031/1/2019, cz. 2: 1031/2/2020).

Przedstawiamy 7 minilekcji obywatelskich, czyli siedem krótkich prezentacji multimedialnych. Slajdy można wyświetlać na YouTube lub prezentować jak plansze na ekranie komputera za pomocą programu Adobe Acrobat Raeader. Minilekcje zostały tak pomyślane, aby wesprzeć nauczycieli w pracy na lekcji wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym i technikum. Na początek przygotowaliśmy minilekcję „W świecie politycznych idei”, na kolejne trzeba będzie chwilę poczekać. 

Z przyjemnością prezentujemy drugą część „Przewodnika obywatelskiego”. Jesteśmy pewni, że gdy bliżej go poznacie, zapragniecie zmienić swój podręcznik na nasz. A jest tego wart, by z niego uczyć! Jego zaletą jest żywy język, przejrzysta struktura, znakomite wyczucie potrzeb młodych ludzi oraz różnorodne i doskonale dobrane ćwiczenia. Podręcznik uzyskał numer dopuszczenia: 1031/2/2020. Pojawi się w sprzedaży po 10 sierpnia br.

W tym rozdziale zetkniecie się z zagadnieniami dotyczącymi świata. Przedstawiamy, w jaki sposób przebiegały procesy demokracji i integracji w naszej części Europy i stawiamy pytania o ich dalszy rozwój. Uświadamiamy młodym ludziom, że są częścią globalnego świata i muszą zmierzyć się z jego wyzwaniami – konfliktami, nierównościami, ubóstwem czy kryzysem klimatycznym. Zachęcamy, by się z nimi skonfrontować, oraz żeby mądrze działać.

Strony