Transformacja polityczna i ekonomiczna zmieniła roku oblicze Polski. Nasza minilekcja przybliży uczniom i uczennicom zagadnienie mobilności przestrzennej Polaków w kontekście przemian społecznych w ciągu ostatnich 30 lat. Opowiemy, ilu Polaków wyjechało za granicę i jakie kraje wybrali jako swoje przeznaczenie. Przyjrzymy się też różnym typom migracji i poszukamy odpowiedzi na pytanie, kto szuka dziś schronienia w Polsce.

Minilekcja obywatelska, czyli krótka prezentacja multimedialna, opracowana na webinarium pod tym samym tytułem. Na jej podstawie można przygotować własną, ciekawą lekcję wiedzy o społeczeństwie. Prezentacja przeznaczona jest dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum, ale można ją stosować również w szkole ponadpodstawowej. Slajdy można wyświetlać na YouTube lub prezentować jak plansze na ekranie komputera za pomocą programu Adobe Acrobat Raeader​.​ 

A gdyby tak spróbować nie dzielić nauki w szkole na język polski, angielski czy wiedzę o społeczeństwie? Gdyby zacząć przybliżać uczniom na tych przedmiotach wzajemne powiązania, pojęcia, zagadnienia i zjawiska, na przykład z edukacji globalnej? Polecamy scenariusze lekcji opracowane w ramach programu CEO „W świat z klasą”, które z powodzeniem można wykorzystywać zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej. 

Rozkład materiału do „Przewodnika obywatelskiego. Części 2”, zgodny z obowiązującą podstawą programową do wiedzy o społeczeństwie w liceum i technikum. Pomaga zorganizować pracę w trakcie całego roku szkolnego. Do pobrania ze strony w dwóch formatach – docx i pdf.

Polecamy scenariusze lekcji do podręcznika „Przewodnik obywatelski. Część 2”. Każdy scenariusz składa się z celów lekcji (cele wynikające z podstawy programowej zostały wyróżnione), metod i środków dydaktycznych oraz sposobu przeprowadzenia zajęć. Włączenie propozycji dodatkowych ćwiczeń oraz materiałów z „Wiedzieć więcej" umożliwia pogłębienie, jak również poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie wykraczającym poza wymogi podstawy programowej. Do pobrania w formacie PDF.

Strony