ZOBACZ NOWE MINILEKCJE:  1. ROLA SAMORZĄDU W POLSCE. WIĘCEJ CZY MNIEJ SAMODZIELNOŚCI?  2. W ŚWIECIE I POWIECIE, CZYLI O MIGRACJACH POLAKÓW. W 30 LAT PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ  3. DEMOKRACJA TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ WYBORY 4. PO CO MI PRAWA CZŁOWIEKA?  5. LEKCJA WOS-U ONLINE. ZAGADNIENIA PRAWNE I USTROJOWE, KTÓRE WARTO POWTÓRZYĆ PRZED MATURĄ  6. LEKCJA WOS-U ONLINE. UNIA EUROPEJSKA – OD FUNDAMENTÓW DO PRZYSZŁOŚCI 

POLECAMY TEŻ 7 MINILEKCJI OBYWATELSKICH

W KILKU SŁOWACH O LEKCJI

Dobre funkcjonowanie każdego państwa demokratycznego musi opierać się na przekazaniu szerokich kompetencji instytucjom samorządowym. Na naszej minilekcji przyjrzymy się bliżej zasadzie decentralizacji władzy w Polsce oraz poszukamy przykładów, jak jest ona realizowana w praktyce. Poruszymy przy tym kilka ważnych kwestii, takich jak: „dekomunizacja ulic”, kontrowersje wokół subwencji oświatowej, odpowiedzialność samorządów za długi szpitali, Fundusz Dróg Samorządowych. Na koniec zastanowimy się, czy możemy mówić, że władza w Polsce jest nadal zdecentralizowana, czy też nie.

Przedstawiamy minilekcję obywatelską, czyli krótką prezentację multimedialną. Prezentacja została opracowana na webinarium pod tym samym tytułem, które poprowadził Stanisław Zakroczysmki, prawnik i historyk. Mamy nadzieję, że pomoże Wam przygotować własną, ciekawą lekcję wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym i technikum. Można ją także wprowadzić na zajęciach w szkole ponadpodstawowej. Slajdy można wyświetlać na YouTube lub prezentować jak plansze na ekranie komputera za pomocą programu Adobe Acrobat Raeader​.​ Do prezentacji dołączone zostały materiały dla nauczyciela i uczniów.

Uczniowie będą szukać odpowiedzi na pytania:

  • Co rozumiemy przez decentralizację władzy?
  • Jakie znaczenie z punktu widzenia decentralizacji władzy ma samorząd terytorialny?
  • Jakie zasady ustrojowe uzasadniają potrzebę większej samodzielności samorządów?
    Jak wygląda ich realizacja w praktyce?
  • Jakie spory toczą się ostatnio wokół decentralizacji władzy? Jakie miejsce w dyskusji zajmuje podział kompetencji i zadań oraz środków finansowych pomiędzy administrację rządową i samorządy? Jak można rozwiązać te konflikty?

CO BĘDZIE POTRZEBNE?

Komputer z dostępem do internetu, ewentualnie projektor i ekran lub tablica interaktywna

PRZECZYTAJ WCZEŚNIEJ

Przewodnik obywatelski. Wiedza o społeczeństwie w liceum i technikum – zakres podstawowy. Część 1: Bez państwa ani rusz, s. 159-161, Rządźmy się sami, s. 240‒247

MATERIAŁY DLA UCZNIA

  • Słowniczek obywatelski (podręcznik cz. 1, s. 272‒290)
  • Rusz głową, czyli ćwiczenia i zadania (materiały, s. 13).

 Lekcja o samorządzie. Materiały dla nauczyciela i ucznia  

 Lekcja o samorządzie. Prezentacja - slajdy (1-36) 

ZOBACZ WEBINARIUM na