Jak pomóc uczniom przy realizacji projektu edukacyjnego? Jak im ułatwić współpracę z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi, dostęp do różnych źródeł informacji, a także do komputerów i internetu? Jak często organizować spotkania z młodzieżą: raz na tydzień, a może dwa razy w tygodniu? Jak motywować uczniów do działania? Jaką formę prezentacji najlepiej wybrać? Czy oceniać już wykonaną pracę zgodnie z zasadami oceniania kształtującego, a może wystawiać uczniom regularne stopnie? Na te wszystkie pytania i wiele innych znajdziecie odpowiedź w naszych materiałach.