ZOBACZ NASZE MINILEKCJE: 1. LEKCJA WOS-U ONLINE: JAK MOŻEMY RZĄDZIĆ SIĘ SAMI? SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA I SZKOLNA?  2. LEKCJA WOS-U ONLINE: UE I NATO A BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE  3. LEKCJA WOS-U ONLINE PRZED MATURĄ: ZAGADNIENIA PRAWNE I USTROJOWE  4. LEKCJA WOS-U ONLINE: JAK ZE SOBĄ ROZMAWIAĆ O MIGRACJACH, BY NAS SŁYSZANO I ROZUMIANO? 

POLECAMY TEŻ SERIĘ 1: 7 MINILEKCJI OBYWATELSKICH oraz SERIĘ 2: NOWE MINILEKCJE OBYWATELSKIE

Minilekcja obywatelska opracowana na podstawie webinarium pod tym samym tytułem, które poprowadzili: Alicja Pacewicz – ekspertka edukacyjna i działaczka społeczna, współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Szkoła z Klasą oraz Michał Tragarz – szef działu Aktywność Społeczna i Obywatelska w CEO, koordynator programów wspierających samorządność uczniowską i szkolną demokrację (Szkoła Demokracji).

Mamy nadzieję, że prezentacja pomoże Wam przygotować własną, ciekawą lekcję w szkole ponadpodstawowej. Można ją także wprowadzić na zajęciach WOS-u w szkole podstawowej. Slajdy można wyświetlać na YouTube lub prezentować jak plansze na ekranie komputera za pomocą programu Adobe Acrobat Raeader. W opracowaniu wykorzystano materiały z podręczników Centrum Edukacji Obywatelskiej: KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej (nr dopuszczenia 929/2018) oraz Przewodnik obywatelski. Wiedza o społeczeństwie w liceum i technikum – zakres podstawowy. Część 1 (nr dopuszczenia 1031/2/2020).

 

W KILKU SŁOWACH O LEKCJI

Na minilekcji obywatelskiej porozmawiamy o tym, jak działają polskie samorządy lokalne oraz czym zajmują się na co dzień. Jakie wyzwania dziś przed nimi stoją? Zastanowimy się także, jak działa samorządność w szkole oraz co zrobić, by nie była fikcją, a umożliwiała prawdziwą partycypację uczniów i uczennic.

Uczniowie i uczennice będą szukać odpowiedzi na pytania:

  • Jak działają polskie samorządy lokalne oraz czym zajmują się na co dzień ?
  • Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed samorządami?
  • Jak działa samorządność w szkole?
  • Co zrobić, aby samorządność w szkole nie była fikcją, ale umożliwiała prawdziwą partycypację uczniów i uczennic?

CO BĘDZIE POTRZEBNE?

Komputer z dostępem do internetu, ewentualnie projektor i ekran lub tablica interaktywna.

PRZECZYTAJ WCZEŚNIEJ

Przewodnik obywatelski. Wiedza o społeczeństwie w liceum i technikum – zakres podstawowy. Część 1: Bez państwa ani rusz (s. 159-161), Rządźmy się sami (s. 240‒247); KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej (s. 58-65, 75-82, 143‒149, )

KILKA SŁÓW O AUTORACH

Alicja Pacewicz – ekspertka edukacyjna i działaczka społeczna. Współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji Szkoła z Klasą. Współautorka programów edukacyjnych, podręczników i publikacji metodycznych do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Współorganizatorka projektów międzynarodowych, w tym Networking European Citizenship Education.

Michał Tragarz – szef jednego z działów w CEO, Aktywność Społeczna i Obywatelska. Zajmuje się programami wspierającymi samorządność uczniowską i szkolną demokrację (Szkoła Demokracji), a w przeszłości koordynował projekty realizowane przez CEO w Gruzji, jak również Sejm Dzieci i Młodzieży. Autor oraz współautor materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i poradników. Najbardziej lubi bezpośrednią pracę z uczniami i nauczycielami podczas treningów, warsztatów czy szkół letnich.

 Lekcja  WOS-u online. Jak możemy rządzić się sami? Samorządność lokalna i szkolna - slajdy (1-51) 

ZOBACZ WEBINARIUM na