ZOBACZ NASZE MINILEKCJE: 1. LEKCJA WOS-U ONLINE: JAK MOŻEMY RZĄDZIĆ SIĘ SAMI? SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA I SZKOLNA?  2. LEKCJA WOS-U ONLINE: UE I NATO A BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE  3. LEKCJA WOS-U ONLINE PRZED MATURĄ: ZAGADNIENIA PRAWNE I USTROJOWE  4. LEKCJA WOS-U ONLINE: JAK ZE SOBĄ ROZMAWIAĆ O MIGRACJACH, BY NAS SŁYSZANO I ROZUMIANO? 

POLECAMY TEŻ SERIĘ 1: 7 MINILEKCJI OBYWATELSKICH oraz SERIĘ 2: NOWE MINILEKCJE OBYWATELSKIE

Minilekcja obywatelska opracowana na podstawie webinarium pod tym samym tytułem, które poprowadził Stanisław Zakroczymski, historyk i prawnik. Mamy nadzieję, że pomoże ona wszystkim uczennicom i uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego z WOS-u i zdać go na szóstkę. Slajdy można wyświetlać na YouTube lub przeglądać za pomocą programu Adobe Acrobat Raeader. Minilekcje obywatelskie są przeznaczone głównie dla tych, którzy na co dzień uczą się z podręcznika Wydawnictwa CEO, Przewodnik obywatelski, ale mogą być z powodzeniem wykorzystywane do powtórki przed egzaminem maturalnym.

W KILKU SŁOWACH O LEKCJI

Na minilekcji obywatelskiej skupimy się na tematach, które większości z uczniów i uczennic sprawiają najwięcej problemów na maturze. Na pierwszy ogień pójdą dwa zagadnienia – trudne relacje między administracją rządową i samorządową oraz zawiłości procesu sądowego. Zwrócimy również baczną uwagę na podchwytliwe zadania, jakie pojawiły się ostatnio na egzaminie maturalnym.

Uczniowie i uczennice będą szukać odpowiedzi na pytania:

  • Na czym polega zasada podziału administracji publicznej na rządową i samorządową?
  • Na czym polega zasada decentralizacji państwa i zasada pomocniczości?
  • Jakie znaczenie z punktu widzenia decentralizacji władzy ma samorząd terytorialny?
  • Jakie podstawowe uprawnienia mają osoby niepełnoletnie w świetle prawa?

CO BĘDZIE POTRZEBNE?

Komputer z dostępem do internetu, ewentualnie projektor i ekran lub tablica interaktywna.

PRZECZYTAJ WCZEŚNIEJ

Przewodnik obywatelski. Wiedza o społeczeństwie w liceum i technikum – zakres podstawowy – Część 1: Rządźmy się sami (s. 240–247); Część 2: Idziemy do sądu (s. 55–65), Komu potrzebne jest prawo cywilne? (s. 72–81), Prawo administracyjne, czyli między obywatelem a urzędem (s.82–89)

KILKA SŁÓW O AUTORZE

Stanisław Zakroczymski – prawnik, historyk, doradca prawny Szymona Hołowni w czasie ostatniej kampanii prezydenckiej. Autor wywiadu-rzeki z prof. Adamem Strzemboszem Między prawem i sprawiedliwością (Więź 2017), współautor raportu Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo, a także licznych artykułów naukowych i popularno-naukowych o tematyce prawnej i ustrojowej. Stały współpracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej i Domu Spotkań z Historią w Warszawie, a także autor licznych materiałów edukacyjnych, w tym m.in. zestawu scenariuszy lekcyjnych Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym wydanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Obecnie zajmuje się pisaniem doktoratu na temat relacji między samorządem terytorialnym a władzami centralnymi na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 Lekcja WOS-u online: UE i NATO a bezpieczeństwo w Europie - slajdy (1-47) 

ZOBACZ WEBINARIUM na