ZOBACZ NASZE MINILEKCJE: 1. LEKCJA WOS-U ONLINE: JAK MOŻEMY RZĄDZIĆ SIĘ SAMI? SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA I SZKOLNA?  2. LEKCJA WOS-U ONLINE: UE I NATO A BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE  3. LEKCJA WOS-U ONLINE PRZED MATURĄ: ZAGADNIENIA PRAWNE I USTROJOWE  4. LEKCJA WOS-U ONLINE: JAK ZE SOBĄ ROZMAWIAĆ O MIGRACJACH, BY NAS SŁYSZANO I ROZUMIANO? 

POLECAMY TEŻ SERIĘ 1: 7 MINILEKCJI OBYWATELSKICH oraz SERIĘ 2: NOWE MINILEKCJE OBYWATELSKIE

Minilekcja obywatelska opracowana na podstawie webinarium pod tym samym tytułem, które poprowadziła Dorota Stępniak, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie i etyki w Szkole Podstawowej w Ożarowie Mazowieckim i Ołtarzewie. Mamy nadzieję, że pokaże uczennicom i uczniom, jak mogą ze sobą rozmawiać o współzależnościach globalnych i migracjach ludności, wykorzystując do tego cztery elementy modelu komunikacji Porozumienie bez Przemocy – spostrzeżenia, uczucia, prośby, potrzeby. Empatyczne podejście do drugiego człowieka nie jest jednoznaczne z odczuwaniem tego samego, co druga osoba. Slajdy można wyświetlać na YouTube lub przeglądać za pomocą programu Adobe Acrobat Raeader. Minilekcje obywatelskie są przeznaczone głównie dla tych, którzy na co dzień uczą się z podręcznika Wydawnictwa CEO, Przewodnik obywatelski, ale mogą być z powodzeniem wykorzystywane do powtórki przed egzaminem maturalnym.

W KILKU SŁOWACH O LEKCJI

Empatia według Marshalla Rosenberga, amerykańskiego psychologa, mediatora i twórcy modelu komunikacji Porozumienie bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication), to zobaczenie świata oczami drugiego człowieka bez oceniania czy podawania gotowych rozwiązań. Taki sposób komunikowania się można wykorzystać w uczeniu (się) o migracjach ludności, aby poznawać kierunki i ruchy migracyjne, przyczyny i konsekwencje przemieszczania się ludności, a także móc dostrzegać wielowymiarowość tego zjawiska (nie tylko w kontekście wyzwań globalnych, ale również korzyści i wyzwań dla lokalnych społeczności).

Uczniowie i uczennice będą szukać odpowiedzi na pytania:

  • Co widzimy i co słyszymy o migracjach z mediów?
  • Jakie emocje budzi w was słowo „migracja”? A jakie „migrantka”, „migrant”? Czym te słowa od siebie się różnią i dlaczego? 
  • Czy znamy kogoś (osobiście, z opowieści, przekazów medialnych, filmu, książki), kto migrował? A może sami mamy doświadczenie migracji albo mają je nasi bliscy? Czy to oznacza, że są migrantkami, migrantami? Kiedy mówimy, że tak jest, a kiedy nie? Od czego to zależy? 
  • Czy powinno się wspierać migrantki i migrantów? Jeśli tak, to w jaki sposób i dlaczego?

CO BĘDZIE POTRZEBNE?

Komputer z dostępem do internetu, ewentualnie projektor i ekran lub tablica interaktywna.

PRZECZYTAJ WCZEŚNIEJ

Przewodnik obywatelski. Wiedza o społeczeństwie w liceum i technikum – zakres podstawowy – Część 2: Świat daleki od doskonałości (s. 201–204).

KILKA SŁÓW O AUTORCE

Dorota Stępniak – nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i etyki w Szkole Podstawowej w Ożarowie Mazowieckim i Ołtarzewie. Autorka programu nauczania „Korzenie europejskiej wyobraźni”, mentorka w kursach internetowych Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz autorka scenariuszy. Laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” w 2011 roku.

 

 Lekcja WOS-u online: Jak ze sobą rozmawiać o migracjach, by nas słyszano i rozumiano? - slajdy (1-30) 

ZOBACZ WEBINARIUM na